Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ryhmän toimeksianto

 • Tunnistaa ja määritellä opetusyhteistyön kehittämiseen liittyviä tarpeita ja tehdä aloitteita teknisestä kehittämisestä vastaaville tahoille
 • Valmistella muiden ryhmien ja toimijoiden pyynnöstä selvityksiä sekä tehdä opetusyhteistyöhön liittyvää käsitemäärittelyä tarpeen mukaan
 • Edistää opetusyhteistyöhön liittyvien prosessien yhtenäistämistä ja tiedon yhteentoimivuutta
  • erityisesti oppijan näkökulmasta
  • käytäntöjen samansuuntaisuus
  • muutoksessa tukeminen
 • Edellisiin liittyvä viestintä
 • Ryhmän toimeksiantoon ei kuulu esim. opetukseen liittyvä kehittäminen ja verkostosopimusten koordinointi
 • Toimeksiantoa voidaan tarkentaa ryhmän työskentelyn myötä
Tip
iconfalse
titleTyöryhmän kokoonpano
 • Tapio Ekholm (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
 • Tessaliina Iltanen (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Hely Lahtinen (Turun yliopisto)
 • Kaisu Kärkkäinen 15.11.2022 eteenpäin (Itä-Suomen yliopisto)
 • Vesa-Matti Sarenius (Oulun yliopisto)
 • Erja Widgren-Sallinen (Itä-Suomen yliopisto)
 • Henna Toivola (CSC, sihteeri)