Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Käyttöoikeuden ja -säilytystilan jakaminen oman organisaation käyttäjille. IDA-yhteyshenkilön päätehtävänä on jakaa IDA-käyttöoikeutta ja IDA-säilytystilaa organisaationsa käyttäjille. Organisaatio voi halutessaan nimetä useamman kuin yhden IDA-yhteyshenkilön, joilla on yhtäläiset oikeudet käsitellä IDA-hakemuksia organisaationsa osalta.

. Organisaatio voi halutessaan nimetä useamman kuin yhden IDA-yhteyshenkilön, joilla on yhtäläiset oikeudet käsitellä IDA-hakemuksia organisaationsa osalta.

IDA-käytön seuraaminen. IDA-yhteyshenkilöt voivat katsella organisaationsa IDA-käyttötilastoja MyCSC-portaalissa (my.csc.fi).

...