Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Include Page
Perustietoa hankkeesta
Perustietoa hankkeesta

Digivisio 2030

Suomen korkeakoulut ovat yhteistyössä käynnistäneet Digivisio 2030 -hankkeen, joka on korkeakoulujen yhteinen, sopimuspohjainen hanke. Digivisio 2030 -hankkeen keskeisenä tavoitteena on avata oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön mahdollistaen pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen.

Digivision 2030 är ett gemensamt, avtalsbaserat projekt för högskolorna i Finland. Det centrala målet med Digivision är att utveckla pedagogiken och förnya högskolorna genom att de nationella datalagren för lärande öppnas för individen och samhället.

The Finnish higher education institutes have launched the Digivision 2030 program, which is a joint, agreement-based program for higher education institutes. The key objective of Digivision is to open up national learning data reserves for use by individuals and society, enabling the development of pedagogy and the renewal of higher education institutes.

Perustietoa hankkeesta

View file
nameDigivisio 2030.pdf
height150
 
View file
nameDigivision 2030 SV.pdf
height150
 
View file
nameHEI Digivision 2030.pdf
height150
  

Tip

Tervetuloa Digivisio 2030 -hankkeen Eduuni alustalle. Hankkeen perustiedot ovat kaikkien nähtävillä ilman erillistä kirjautumista. Jotkut sivut saattavat olla rajattuja luku- tai muokkausoikeuksiltaan. Yhteistyöskentelyä varten suosittelemme hankkeen parissa toimivia ja sitä aktiivisesti seuraavia luomaan Eduuni-ID -tunnuksen, joka mahdollistaa kirjautumisen alustalle.

Katso tarkemmat ohjeet Eduuni-ID -tunnuksen rekisteröintiiin.

Info
iconfalse

Lisätietoja

https://digivisio2030.fi

Digivision hanketoimisto

 • Hankejohtaja Hanna Nordlund 
 • Koordinaattori Lara Anastasiou
 • Viestintäpäällikkö Jonna Piiroinen
 • Hanketoimiston yhteystiedot ovat muotoa etunimi.sukunimi@csc.fi

Digivision ohjausryhmä 

 • Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto
 • Ari Hirvonen, digijohtaja, Jyväskylän yliopisto
 • Hannu Ikonen, koulutuksen kehittämispäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Annukka Jokipii, vararehtori, Vaasan yliopisto
 • Kati Kettunen, palvelupäällikkö, Helsingin yliopisto
 • Marjo Nenonen, koulutuksen kehittämispäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu
 • Matti Sarén, rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Eeva Viitanen, kehitysjohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Info
iconfalse

Ajankohtaista

Päivitetty 29.1.2021 

 • Digivisio on saanut päätökset digivisiotyöhön suunnatusta erityisavustuksesta sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen strategiarahoituksesta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Päätöksestä tiedotetaan laajemmin pian. Digivision yleiskuvaus- ja rahoitushakemus on luettavissa täällä
 • Digivision osallistumissopimus on allekirjoituskierroksella korkeakouluissa. Osallistumissopimus astuu voimaan kun kaikki korkeakoulut ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 
 • Korkeakoulut ovat nimenneet minimiresurssit hankkeeseen sekä yhteyshenkilöt eri työpaketteihin. Työpakettien toiminta käynnistyy asteittain alkuvuoden aikana. 
  • Osana konsortioyhteistyö ja rahoitus -työpakettia (TP1) operatiivisten yhteyshenkilöiden ensimmäinen tapaaminen on sovittu helmikuun alkuun, ja yhteinen työskentely aloitetaan ryhmän toiminnan ja työtapojen suunnittelulle. 
  • Viestintä-työpaketin (TP7) suunnittelu ja organisoituminen käynnistyy viestintäpäällikkö Jonna Piiroisen johdolla helmikuussa. 
  • Teknisen työpaketin (TP3) yhteyshenkilöt ovat saaneet hanketoimistolta ensimmäiset viestit koskien organisoitumista ja identiteetin hallinnan alkuselvitystä. Työpaketin suunnittelu ja asiantuntijaryhmän organisoituminen alkaa suunnitelmien mukaan helmi-maaliskuun aikana. 
  • Strategiset muutokset -työpaketin (TP2) osalta substanssityö on käynnistynyt lainsäädännön muutostarpeiden analysoinnilla. Työpaketin suunnittelu ja organisoituminen käynnistyy helmi-maaliskuun aikana hankepäällikön johdolla. 
  • Digipedagogiikka-työpaketin (TP4) käynnistämisen tueksi työpakettiin tullaan ensivaiheessa kiinnittämään työpari korkeakouluista. Hanketoimisto tiedustelee henkilöitä korkeakoulujen kautta. 
  • Kumppanuudet ja ekosysteemit -työpaketin (TP6) ensimmäisiä sisällöllisiä kokonaisuuksia ovat sidosryhmäkartoituksen lisäksi korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden arviointi suhteessa Digivisioon sekä Digivisioon liittyvien palveluiden kartoittaminen sekä kehitystarpeiden analysointi. Työpaketin toiminta käynnistyy arviolta huhtikuussa. 
  • Toiminnallinen muutos ja muutosjohtaminen -työpaketin (TP 5) työ käynnistyy yhteisillä keskusteluilla korkeakoulujen yleiskokouksissa kevään aikana. Oppijan käyttäjämatkan kuvausta edistetään osana työpakettia.

Kuukausittain päivittyvä tilannekuva hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä (klikkaa linkkiä).

Info
iconfalse

Tulevat tapahtumat

Korkeakoulujen yleiskokoukset

 • Yleiskokous torstaina 18.2. 
 • Kick-off torstaina 11.3. 
 • Yleiskokous torstaina 27.5. 

Kaikille avoimet Digivisio-webinaarit 

 • 23.02. klo 13.00-14.00 
 • 23.03. klo 13.00-14.00
 • 22.04. klo 14.00-15.00
 • 20.05. klo 09.00-10.00
 • 16.06. klo 13.00-14.00 

...

iconfalse

Digivision hallintomallin organisaatiorakenne

Image Removed

...