Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä

Aika: Tiistai 23.3.2021 klo 10-15

Etäyhteys: https://cscfi.zoom.us/j/826095662