Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aika: Torstai 17.6.2021 klo 10.00-12.00

Etäyhteys: https://cscfi.zoom.us/j/826095662

Tallenne:


Asialista päivittyy lähempänä kokousta.