Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Aika: PERUTTU IDEATOIMIKUNNAN KOKOUS 8.4.2021 klo 14.00-15.00Image Removed

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/65931305619?pwd=dWJxNlBHc2Evamx2cy9WRk1LYU1uZz09 

Osallistujat: Ari Hirvonen, Marko Holmavuo, Ari Hovila, Ilkka Siissalo, Antti Sirviö, Teemu Seesto, Samuli Malinen, Kari Helenius, Sari Laaksonen, Manu Pajuluoma, Olavi Pesonen, Juha Venho, Jaakko Riihimaa, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala

Asialista/Muistio

1. Uudet ja palautuneet ideat

(Osoitetaan Ideatoimikunnasta sponsori ja määritetään seuranta-ajat idealle. Palautuneille ideoille etsitään uusi kohde tai arkistoidaan)

2. Parasta ennen 

(Aiemmin sovittu esiselvitys tai tarkennusaikaraja on täyttynyt. Päätetään uudesta aikataulusta ja statusmuutoksesta tai arkistoinnista)

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyCSCIDEAPANKKI-31

 • Tämä ei liene edistynyt sitten 2018.

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyCSCIDEAPANKKI-115

 • 2.3. oli tullut 4 vastausta Kunon kyselyyn

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyCSCIDEAPANKKI-109

 • Tarkistus onko VAHTI jo edennyt tämän osalta
 • RiKe -Ristiinopiskelun palveluväylän on tarkoitus laatia DPIA helmi-maaliskuun aikana. 

3. Päivityksiä ideoille

 • Käsitellään #10 ja #40 yhdessä ja pohditaan niille uudet statukset.
 • Jira
  serverEduuni-jira
  serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
  keyCSCIDEAPANKKI-10
  • Uusi status "Hyytynyt"?
 • Jira
  serverEduuni-jira
  serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
  keyCSCIDEAPANKKI-40
  • Ehdotus statukseksi "Arkisto: Toteutunut"

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyCSCIDEAPANKKI-12

 • Ehdotus statukseksi "Arkisto: Käytössä"

...