Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Saat opiskeluoikeuden lisätiedot näkyviin painamalla tilahistorian alla olevaa "Lisätiedot"-linkkiä. Lisätiedot- linkki tulee näkyviin, jos oppilaalla on jokin lisätieto. Linkkiä ei näy ollenkaan jos mitään lisätietoja ei ole siirretty.

Painamalla "Lisätiedot"-linkkiä uudestaan saat osion takaisin piiloon.


Erityisen tuen jaksot

Lisätietojen kohdassa "Erityisen tuen jaksot" tulee näkyä oppijan kaikki kyseisen opiskeluoikeuden voimassaolon aikana tehdyt erityisen tuen jaksot alkamis- ja päättymispäivineen. Jos jostain erityisen tuen jaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä erityisen tuen piirissä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen erityisen tuen piirissä opintojen loppuun asti. Lue lisää erityisen tuen päätöksistä OPH:n sivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/paatos-erityisesta-tuesta ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/432692.

Erityisen tuen jakson mukana pitää näkyä myös tieto siitä, opiskeleeko oppija toiminta-alueittain. Erityisen tuen jakso on erityinen henkilötieto.Pidennetty oppivelvollisuus

Jos oppilaalle on tehty hallinnollinen päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta, tulee lisätiedoissa näkyä tieto pidennetty oppivelvollisuus aloitus- ja päättymispäivineen. Päättymispäivä ei ole pakollinen. Jos päättymispäivä puuttuu, tulkitaan että oppilas on alkamispäivästä eteenpäin jatkuvasti pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä aina opiskeluoikeuden päättymispäivään saakka.

Pidennetyn oppivelvollisuuden hallintopäätöksen lisäksi oppilaalle tehdään aina erityisen tuen hallintopäätös. Lisäksi pidennettyyn oppivelvollisuuteen järjestämiseen liittyy rahoituksen laskennan tarvitsemat erityistiedot "muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen" ja "vaikeimmin kehitysvammainen". Vammaisuuden aste määritellään pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen päätöksen perusteluina olevasta psykologisesta tai lääketieteellinen lausunnosta, josta tulisi käydä ilmi asiantuntijan näkemys vammaisuuden asteesta. Lue lisää pidennetystä oppivelvollisuudesta OPH:n sivuillta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/pidennetty-oppivelvollisuus ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/432697.

KOSKI-palvelun validaatiot tarkistavat, että oppilaan pidennetyn oppivelvollisuuden jakson jokaiselle päivälle löytyy voimassa oleva erityisen tuen jakso sekä vammaisuusjakso. Erityisen tuen jakso voi alkaa ennen kuin pidennetyn oppivelvollisuuden jakso alkaa.

Pidennetty oppivelvollisuus on erityinen henkilötieto.

Esimerkki 1 Pidennetty oppivelvollisuus, jossa oppilas on esiopetuksessa 1 vuoden:
Oppilaalle on tehty hallintopäätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Oppilas on ollut yhden vuoden esiopetuksessa ja aloittaa perusopetuksen 7-vuotiaana. Lisätiedon pidennetty oppivelvollisuus aloituspäivä on päivä, jolloin pidennetty oppivelvollisuus on alkanut (lukuvuoden alussa sinä kalenterivuonna, jolloin oppilas täyttää kuusi vuotta). 

Rahoituksen laskentaa varten opiskeluoikeuden lisätietoihin eritellään, että pidennetyn oppivelvollisuuden hallintopäätös tehty sillä perusteella, että oppilaalle järjestetään muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetusta (ks. lisää lisätietojen kohdasta "muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen"). Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas on aina myös erityistä tukea saava oppilas. Erityisen tuen jakso on alkanut heti, kun oppilas on aloittanut esiopetuksessa (ks. lisää erityisen tuen merkinnöistä kohdassa "erityisen tuen jaksot"). Lisätiedot ovat olleet voimassa siihen asti, kunnes opiskeluoikeus on päättynyt tilaan "valmistunut".Esimerkki 2 Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas aloittaa esiopetuksen 6-vuotiaana. Oppilas on siis esiopetuksessa 2 vuotta:

Oppilaalle on tehty hallintopäätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja hänen oppivelvollisuutensa on alkanut lukuvuoden alussa sinä kalenterivuonna, jolloin oppilas täyttää kuusi vuotta. Esiopetuksen opiskeluoikeus jatkuu tässä tapauksessa suoraan kaksi vuotta.

Rahoituksen laskentaa varten opiskeluoikeuden lisätietoihin eritellään, että pidennetyn oppivelvollisuuden hallintopäätös tehty sillä perusteella, että oppilaalle järjestetään vaikeimmin kehitysvammaisten pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetusta (ks. lisää lisätietojen kohdasta "vaikeimmin kehitysvammainen"). Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla oppilaalla on aina oltava myös erityisen tuen jakso KOSKI-palvelussa. Erityisen tuen jakso on alkanut, kun oppilas on aloittanut esiopetuksessa (ks. lisää erityisen tuen jakson merkinnöistä kohdassa "erityisen tuen jaksot"). Lisätiedot ovat voimassa siihen asti, kunnes opiskeluoikeus on päätetty tilaan "valmistunut".


Esimerkki 3 Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas aloittaa vapaaehtoisessa esiopetuksessa 5-vuotiaana ja on kaksi vuotta esiopetuksessa.

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään tällöin ennen varsinaisen pidennetyn oppivelvollisuuden alkamista. Vapaaehtoiseen maksuttomaan esiopetukseen osallistuvalla oppilaalla tulee olla päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja tieto pidennetyn oppivelvollisuuden jaksosta tulee kirjata KOSKI-palveluun etukäteen silloin, kun oppilas aloittaa vapaaehtoisessa maksuttomassa esiopetuksessa. Pidennetyn oppivelvollisuuden jakso kuitenkin kirjataan alkamaan vasta siitä, kun pidennetty oppivelvollisuus tosiasiallisesti alkaa (1.8. sinä vuonna, kun oppilas täyttää kuusi vuotta). Pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluu tieto, onko oppilas muille kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa vai vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Myös kyseinen aikajakso alkaa siitä, kun varsinainen pidennetty oppivelvollisuus alkaa.

Kuva: Kuvan katseluhetki on 1.10.2019. Oppilas on vasta aloittanut 5-vuotiaana vapaaehtoisessa esiopetuksessa, koska hänellä on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös. KOSKI-palveluun on siirretty etukäteen pidennetyn oppivelvollisuuden aikajakso, jonka alkupäivämäärä on päivä, jolloin varsinainen pidennetty oppivelvollisuus alkaa. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen mukaisesti pidennetty oppivelvollisuus alkaa 1.8. sinä vuonna, kun oppilas täyttää kuusi vuotta, eli tässä tapauksessa 1.8.2020. Samalla periaatteella oppilaalle on siirretty tieto, että pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas on muille kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa sitten, kun hänen oppivelvollisuutensa alkaa. Tieto erityisen tuen jaksosta on merkitty alkamaan siitä, kun opiskeluoikeus alkaa, sillä oppilas saa erityistä tukea myös ensimmäisenä vapaaehtoisena esiopetusvuotenaan.Muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen

Tässä kentässä tulisi näkyä alkamis- ja päättymispäivineen kaikki sellaiset jaksot, jolloin oppilaan pidennetyn oppivelvollisuuden hallinnollisen päätöksen perusteena ja rahoituksen laskennan perusteena on, että oppilas on muille kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä olevan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksolle ei merkitä päättymispäivää, se jatkuu aktiivisena opiskeluoikeuden päättymiseen asti.

Lisätiedon "Muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen" yhteydessä opiskeluoikeuden lisätiedoista pitää löytyä lisätieto pidennetystä oppivelvollisuudesta sekä lisätieto erityisen tuen jaksosta.

Vammaisuuden aste määritellään pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen päätöksen perusteluina olevasta psykologisesta tai lääketieteellisestä lausunnosta, josta tulisi käydä ilmi asiantuntijan näkemys vammaisuuden asteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/pidennetty-oppivelvollisuus

Esimerkki: Oppilaalle on tehty hallintopäätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja hänen oppivelvollisuutensa on alkanut 6-vuotiaana vuonna 2022. Oppilas aloittaa esiopetuksen 10.8.2022. Lisätiedon pidennetty oppivelvollisuus aloituspäivä on päivä, jolloin pidennetyn oppivelvollisuuden jakso on alkanut. Rahoituksen laskentaa varten opiskeluoikeuden lisätietoihin eritellään, että pidennetyn oppivelvollisuuden hallintopäätös tehty sillä perusteella, että oppilaalle järjestetään muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla oppilaalla on aina oltava myös erityisen tuen jakso.

 


Vaikeimmin kehitysvammainen

Tässä kentässä tulisi näkyä alkamis- ja päättymispäivineen kaikki sellaiset jaksot, jolloin oppilaan pidennetyn oppivelvollisuuden hallinnollisen päätöksen perusteena ja rahoituksen laskennan perusteena on, että oppilas on vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä olevan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksolle ei merkitä päättymispäivää, se jatkuu aktiivisena opiskeluoikeuden päättymiseen asti.

Lisätiedon "Vaikeimmin kehitysvammainen" yhteydessä opiskeluoikeuden lisätiedoista tulisi löytyä aina myös lisätieto pidennetystä oppivelvollisuudesta sekä lisätieto erityisen tuen jaksosta.

Vammaisuuden aste määritellään pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen päätöksen perusteluina olevasta psykologisesta tai lääketieteellisestä lausunnosta, josta tulisi käydä ilmi asiantuntijan näkemys vammaisuuden asteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/pidennetty-oppivelvollisuus

Esimerkki: Oppilaalle on tehty hallintopäätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja hänen oppivelvollisuutensa on alkanut 6-vuotiaana vuonna 2021. Oppilas on ollut 2 vuotta esiopetuksessa. Lisätiedon pidennetty oppivelvollisuus aloituspäivä on päivä, jolloin pidennetyn oppivelvollisuuden jakso on alkanut. Rahoituksen laskentaa varten opiskeluoikeuden lisätietoihin eritellään, että pidennetyn oppivelvollisuuden hallintopäätös tehty sillä perusteella, että oppilaalle järjestetään vaikeimmin kehitysvammaisten pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla oppilaalla on aina myös erityisen tuen jakso (ks. lisää erityisen tuen merkinnöistä kohdassa "erityisen tuen jaksot"). Lisätiedot ovat voimassa siihen asti, kunnes opiskeluoikeus on päätetty tilaan "valmistunut".Majoitusetu 

Tässä kentässä tulisi näkyä oppijan viimeisin tai aktiivinen majoitusetujakso alkamis- ja päättymispäivineen. Jos KOSKI-palveluun tallennetusta majoitusetujaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä majoitusedun piirissä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen majoitusedun piirissä opintojen loppuun asti. Majoitusedun aikajakso merkitään myös kunnan korvaamassa yksityismajoituksessa olevien oppilaiden opiskeluoikeuksiin.


Kuljetusetu

Tässä kentässä tulisi näkyä oppijan viimeisin/aktiivinen kuljetusetujakso alkamis- ja päättymispäivineen. Jos KOSKI-palveluun tallennetusta kuljetusetujaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä kuljetusedun piirissä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen kuljetusedun piirissä opintojen loppuun asti.

Esiopetusoppilaiden kuljetusedulla tarkoitetaan oppilaalle maksutonta kuljetusta kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon tai kulkemista varten myönnettävää tukea (POL 32 §). Kuljetusedun saavaksi katsotaan myös koulun oppilas, joka saa koulumatkojaan varten julkisen liikenteen kausilipun tai jonka koulumatkaa varten on myönnetty tuki.

Jos oppilas taas siirtyy koulupäivän aikana toiseen opetuspisteeseen, kyse ei ole kuljetusedusta.


Sisäoppilaitosmuotoinen majoitus

Tässä kentässä tulisi näkyä oppijan kaikki sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen jaksot alkamis- ja päättymispäivineen. Jos jostain sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen jaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen piirissä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen piirissä opintojen loppuun asti.
Sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen aikajakso merkitään vain niiden oppilaiden opiskeluoikeuksiin, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu.


Koulukoti

Tässä kentässä tulisi näkyä oppijan kaikki koulukotijaksot alkamis- ja päättymispäivineen. Jos jostain koulukotijaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä koulukodissa ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen koulukodissa opintojen loppuun asti. Vain koulukodit käyttävät koulukotijaksoa. Jos oppilas siirtyy koulukotiin, hänen opiskeluoikeutensa päätetään alkuperäisessä koulussa/varhaiskasvatuksen toimipaikassa "Eronnut"-tilaan ja koulukoti luo uuden opiskeluoikeuden, johon siirretään ko. lisätieto. Koulukoti merkitsee lisätiedon "Koulukoti" vain, jos oppilas on tosiasiallisesti asumassa myös koulukodissa.

Esimerkki: Oppilas on aloittanut opiskeluoikeutensa koulukodissa 8.8.2019. Oppilas on asunut koulukodissa aikavälillä 8.8.2019-1.12.2019. Koulukotiopetukseen liittyy aina erityisen tuen päätös....

Suorituksen tiedoissa näytetään:

  • koulutuksen nimi, koulutuskoodi ja diaarinumero: Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden diaarinumero: 102/011/2014. Päiväkodin esiopetuksen koulutuskoodi: 001102, Peruskoulun esiopetuksen koulutuskoodi: 001101
  • oppilaitos/varhaiskasvatustoimipaikka: toimipaikan/oppilaitoksen nimi
  • suorituskieli: opetuskieli
  • mahdolliset muut suorituskielet
  • mahdollinen kielikylpykieli
  • suorituksen tila (valmis, kesken)
  • vahvistuksen päivämäärä, paikkakunta ja myöntäjähenkilöt, kun opiskeluoikeus päätetään tilaan "valmistunut"

Lisäksi "Kuvaus"-kentässä näytetään suorituksen kuvaus, jos sellainen on siirretty/tallennettu. Suorituksen kuvausta ei ole pakollista siirtää.

Esiopetuksen suoritukselle ei tule tietoja oppiaineista.

Esimerkkikuva 1. Oppilas on ollut päiväkodin esiopetuksessa 8.8.2019-1.6.2020. Oppilas on lopettanut esiopetuksen siihen, että hän siirtyy perusopetukseen seuraavana syksynä. Suorituksen perustiedoissa näkyvät koulutuksen tunnistenumerot (koulutuskoodi ja diaarinumero), oppilaitos/toimipaikka, opiskeluoikeuden opetuskieli sekä kielikylpykieli. Suoritus on merkitty valmiiksi ja sillä näkyvät vahvistuksen tiedot eli päivämäärä, paikka ja allekirjoittaja. Suoritus on merkitty valmiiksi koska opiskeluoikeus on päätetty tilaan "valmistunut". Lisäksi suorituksella näkyy vapaamuotoinen kuvaus.

Esimerkkikuva 2. Oppilas on ollut peruskoulun esiopetuksessa. Oppilas on lopettanut kyseisessä oppilaitoksessa muuttaessaan toiseen kuntaan. Opiskeluoikeus on päätetty tilaan "eronnut" ja suoritus näkyy tilassa "suoritus kesken". Suorituksen perustiedoissa näkyvät koulutuksen tunnistetiedot, oppilaitoksen nimi, opiskeluoikeuden suorituskieli eli opetuskieli sekä muu suorituskieli.

...