Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Opetushallituksen yleiskäyttöiset ja yhteisesti hyödynnettävät palvelut ("yleiskäyttöiset palvelut") tuottavat perustoiminnallisuuksia ja ylläpitävät perustietoja Oppijan palvelukokonaisuuden substanssipalveluille ja joillekin Opetushallituksen ulkopuolisille substanssipalveluille. 

Hyödyntämällä yleiskäyttöisiä palveluja, substanssipalveluiden toiminta tehostuu, kun yleiskäyttöisissä palveluissa olevia tietoja ja toiminnallisuuksia ei tarvitse tuottaa ja ylläpitää itse.


Info
titleYleiskäyttöinen, yhteiskäyttöinen, yhteinen palvelu vai tukipalvelu?

Opetushallituksen yleiskäyttöiset ja yhteisesti hyödynnettävät palvelut on käsitteellisesti eroteltu toisistaan erinäisistä syistä. Palvelun hyödyntäjän näkökulmasta palveluita on mahdollista hyödyntää oman substanssipalvelun tarpeisiin.

Tällä sivulla on listattu sekä yleiskäyttöiset palvelut että yhteisesti hyödynnettävät tukipalvelut.Yleiskäyttöisiä palveluita ovat:Yhteisesti hyödynnettäviä tukipalveluita ovat:
 • koodistopalvelu
 • organisaatiopalvelu
 • autentikaatiopalvelu CAS
 • käyttöoikeuspalvelu (käyttäjähallinta)
 • oppijanumerorekisteri
 • osoitepalvelu
 • lokalisointipalvelu
 • virkailijan raamit
 • virkailijan työpöytä (tiedotus)
 • viestintäpalvelu (viestien välitys)
 • herätepalvelu
Lisäksi tietyt ns. substanssipalvelut, kuten koulutustarjontapalvelu, oppijan henkilökohtaiset palvelut, hakemuspalvelu ja ePerusteet ovat hyödynnettävissä laajemmin. Lue lisää kaikista Oppijan palvelukokonaisuuden palveluista täältä: Opetushallituksen palvelukokonaisuus.Sivun sisältö:

Table of Contents


Info
titleYhteydenotot

Mikäli sinulla on kysyttävää yleiskäyttöisten palvelujen toiminnasta, käyttöönotosta tai haluat antaa palautetta, voit lähettää sähköpostia yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimille osoitteeseen yhteisetpalvelut(a)opintopolku.fi.


Tip
titleTiedotteet

Yleiskäyttöisten palvelujen tiedotussivu organisaatioille


Livesearch
spaceKeyOPHPALV
placeholderEtsi sisältöäYleiskäyttöiset palvelut ja niiden hyödyntäjät
Palveluiden kuvaukset

Tarkemmat tiedot palveluista ja linkit tekniseen dokumentaatioon löydät palveluiden palvelukorteilta, joille pääset klikkaamalla palvelun nimeä.


Koodistopalvelu

 • Palvelu sisältää valmiita koodistoja, joita voi vapaasti hyödyntää.
 • Koodistot voivat olla yleisesti hyödynnettäviä (esimerkiksi ISO-standardiin perustuvia) tai tiettyä palvelua varten luotuja.
 • Koodistoja ylläpidetään hajautetusti. Koodistoa ylläpitää koodiston kuvauksessa määritelty taho. 
 • Koodistopalvelun käyttäjillä on mahdollisuus luoda ja ylläpitää koodistoja omiin tarpeisiinsa. 
 • Kaikilla koodistoilla ja koodeilla on yksilöllinen URI-tunnus, jonka palvelu generoi.

Käyttöönotto: Palveluita voi hyödyntää vapaasti avoimien rajapintojen kautta (vaatii caller-id:n). Omien koodistojen ylläpidosta tulee sopia yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimin kanssa. 

Tekninen dokumentaatio: Koodistopalvelun palvelukortti


Organisaatiopalvelu

 • Palvelu pitää sisällään Suomessa ja ulkomailla toimivat suomalaisen koulutusjärjestelmän koulutustoimijat, (koulutuksen järjestäjät, opetuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön ylläpitäjät), niiden ylläpitämät oppilaitokset ja toimipisteet sekä oppisopimustoimipisteet yhteystietoineen. Organisaatiopalvelussa on myös varhaiskasvatustoimijat sekä niiden ylläpitämät varhaiskasvatustoimipaikat sekä valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen oppilaitokset ylläpitäjineen.
 • Organisaatiotietojen ylläpidosta vastaavat Opetushallitus ja koulutus- ja varhaiskasvatustoimijat sovitun mallin mukaisesti. Y-tunnustasoisten toimijoiden perustiedot saadaan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä integraation välityksellä.
 • Palvelu sisältää organisaatioiden historiatiedot (yhdistymiset, nimen muutokset)
 • Kaikilla organisaatioilla ja niiden aliorganisaatioilla on yksilöllinen organisaatiotunniste (OID), jonka palvelu generoi
 • Avoimet rajapinnat (vaatii caller-id:n)
 • Organisaatiopalveluun sisältyy myös organisaatioiden rekisteröitymispalvelu (Varda-rekisteröinti)

Käyttöönotto: Palveluita voi hyödyntää vapaasti avoimien rajapintojen kautta (vaatii caller-id:n). Oman organisaation tietojen ylläpito edellyttää käyttöoikeuksia.

Tekninen dokumentaatio: Organisaatiopalvelun palvelukortti


Autentikaatiopalvelu CAS
 • Palveluiden keskitetty autentikoituminen tapahtuu CAS-autentikaatiopalvelun kautta.
 • Yleiskäyttöisten palvelujen käyttöönotto edellyttää, että hyödyntäjäpalvelu toteuttaa CAS-integraation (poikkeus: avoimen rajapinnan palvelut).  
 • CAS-integraatio edellyttää, että hyödyntäjäpalvelu ilmoittaa testi- ja tuotantoympäristöjen verkko-osoitteen Opetushallitukselle. Opetushallitus avaa yhteyden hyödyntäjäpalvelun verkko-osoitteelle.
Käyttöönotto: Palvelun käyttöönotosta tulee sopia yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimin kanssa. CAS-integraatio tulee toteuttaa omaan palveluun.
Tekninen dokumentaatio: Autentikaatiopalvelu CAS:n palvelukortti


Käyttöoikeuspalvelu

 • Palvelu mahdollistaa yhteisen kirjautumisen Opintopolku-kokonaisuuden virkailijapalveluihin.
 • Virkailijat yksilöidään suomi.fi -tunnistuspalvelun kautta
 • Käyttöoikeuspalvelussa voi luoda käyttäjärooleja käyttöoikeusryhmien ylläpito -työkalulla, hallinnoida käyttöoikeusanomuksia, kutsua uusia virkailijoita ja ylläpitää tiedonsiirtoihin tarvittavia palvelukäyttäjätunnuksia.
 • Käyttöoikeudet ovat myönnettävissä virkailija- ja palvelukäyttäjille organisaatiopalvelussa oleviin organisaatioihin ja ryhmiin.
 • Käyttöoikeuspalvelu on kytköksissä oppijanumerorekisteriin.

Käyttöönotto: Palvelun käyttöönotosta tulee sopia yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimin kanssa.

Tekninen dokumentaatio: Käyttöoikeuspalvelun palvelukortti


Oppijanumerorekisteri
 • Oppijanumerorekisterissä ylläpidetään kaikkien rekisterikokonaisuuteen liittyvien oppijoiden oppijanumeroita ja muita henkilötietoja
 • Henkilötiedot saadaan DVV:n ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä integraation välityksellä. Muutokset päivittyvät henkilöiden tietoihin kerran vuorokaudessa.
 • Henkilötunnuksettomien henkilöiden yksilöinnistä vastaavat Opetushallitus ja koulutus- ja varhaiskasvatustoimijat sovitun mallin mukaisesti.
 • Koulutuksen ja opetuksen järjestäjät voivat hakea oppijanumeron oppijoille oppijanumeron hakurajapinnan välitykselläoppijanumeropalvelusta
 • Palvelu generoi yksilöllisen oppijanumeron kaikille palvelukokonaisuudessa oleville henkilöille (oppijoille). Oppijanumero on henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin tallennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa tietoja henkilöstä.
 • Oppijanumeron käytöstä säädetään laissa. Tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/oppijanumerorekisterin-tietosuojaseloste

Käyttöönotto: Palvelun käyttöönotosta tulee sopia yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimin kanssa. Käytön tulee perustua lakiin. Koulutustoimijoille ohjeistusta oppijanumeron hakuun kootusti täällä: 1. Kenelle oppijanumeron voi hakea Oppijanumeropalvelu

Tekninen dokumentaatio: Oppijanumerorekisterin palvelukortti


Lokalisointipalvelu

 • Palvelulla ylläpidetään käyttöliittymän tekstejä ja käännöksiä (suomi, ruotsi, englanti)
 • Tekstejä on mahdollista kopioida testiympäristöstä tuotantoon
 • Käyttöönotto sisältää minimissään uuden substanssipalvelun lisäämisen lokalisointipalvelun valikkoon

Käyttöönotto: Palvelun käyttöönotosta tulee sopia yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimin kanssa.

Tekninen dokumentaatio: Lokalisointipalvelun palvelukortti


Virkailijan raamit

 • Virkailijan raamit toteuttaa Opintopolun virkailijapalveluiden (virkailija.opintopolku.fi) ylänavigaation ja se sisältää yhteisen laskeutumissivun kirjautumissivulle ja kirjautumisen jälkeen näytettävät sisällöt. Ylänavigaatiossa näytetään virkailijan käyttöoikeuksien mukaiset palvelukokonaisuudet.
 • Virkailijan raameja on mahdollista hyödyntää kahdella tavalla: 1.) joko siten, että substanssipalvelu upotetaan yhteisiin raameihin 2.) tai siten, että virkailijan raameihin lisätään linkki substanssipalvelun omiin raameihin
 • Virkailijan raameihin upotetun palvelun tulee hyödyntää yhteisiä virkailijan tyylejä.

Käyttöönotto: Palvelun käyttöönotosta tulee sopia yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimin kanssa / raamien palveluvastaavan kanssa

Tekninen dokumentaatio: Virkailijan raamien palvelukortti


Virkailijan työpöytä

 • Virkailijan työpöytä on kirjautumisen jälkeinen aloitussivu, joka sisältää tiedotteita, aikajanan ja toiminnallisuuden Opetushallitukselle tiedotteiden lähetykseen kohdennetulle käyttäjäkunnalle.  
 • Viestintätoiminnallisuuden käyttöönotto edellyttää, että uusi palvelu lisätään työpöytätoiminnallisuuden valikkoon.

Käyttöönotto: Palvelun käyttöönotosta tulee sopia yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimin kanssa / työpöydän palveluvastaavan kanssa

Tekninen dokumentaatio: Virkailijan työpöydän palvelukortti


Viestintäpalvelu

 • Palvelun avulla voidaan lähettää eri palveluissa sähköposteja Opintopolun oppijoille ja virkailijoille. Viestintäpalvelusta voi lisäksi tarkistaa viestiraporteilta palvelusta lähetyt viestit. Viestipohjien ylläpito, viestien muodostaminen ja muu toimintalogiikka toteutetaan substanssipalvelussa. 

Käyttöönotto: Palvelun käyttöönotosta tulee sopia yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimin kanssa / viestintäpalvelun palveluvastaavan kanssa

Tekninen dokumentaatio: Viestintäpalvelun palvelukortti


Osoitepalvelu
 • Palvelu koostaa yhteystietoja organisaatio- ja käyttöoikeuspalvelusta
 • Opetushallitus käyttää yhteystietoja viranomaistiedotukseen ja suoramarkkinointiin. Osoitteita voidaan tietyin ehdoin luovuttaa Opetushallituksen ulkopuoliseen käyttöön korvausta vastaan. 
Käyttöönotto: Palvelu on tarkoitettu Opetushallituksen sisäiseen käyttöön ja sen käyttö edellyttää käyttöoikeuksia palveluun, joita voi pyytää yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimiltä.
Tekninen dokumentaatio: Osoitepalvelun palvelukorttiMitä yleiskäyttöisiä palveluita substanssipalvelu tarvitsee?

Uuden substanssipalvelun kehittämisen alkuvaiheessa on hyvä kartoittaa, mitä yleiskäyttöisiä palveluita on mahdollista hyödyntää. Alla on kuvattu yleisellä tasolla, mitä käyttötarpeita substanssipalvelulla voi olla ja mitkä yleiskäyttöiset palvelut saattavat soveltua niiden toteuttamiseen. Jokaisen käyttötarpeen kohdalla on hyvä huomioida, että niihin liittyy kehittämistä myös substanssipalvelussa.

Substanssipalvelun käyttötarveTarvittavat yleiskäyttöiset palvelut
Käyttäjien (ml. palveluiden) autentikoiminen Käyttöoikeuspalvelun CAS autentikaatio, organisaatiopalvelu
Käyttäjäroolien, käyttöoikeuksien ja henkilötietojen hallinnointi

Käyttöoikeuspalvelu, oppijanumerorekisteri, organisaatiopalvelu, (koodistopalvelu).

Substanssipalvelu toteuttaa käyttöoikeuksien mukaiset toiminnallisuudet.

Käyttöliittymätekstien ja kieliversioiden ylläpitoLokalisointipalvelu, (koodistopalvelu)
Luokitusten ylläpito, esimerkiksi käyttöliittymässä olevien valintalistojen vaihtoehdotKoodistopalvelu
Tiedot opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä ja vapaan sivistystyön ylläpitäjistäOrganisaatiopalvelu
Palvelun sijainti ja tyylitVirkailijan raamit, tyylikirjasto, virkailijan työpöytä
Viestiminen virkailijakäyttäjilleVirkailijan työpöytä, viestintäpalvelu, käyttöoikeuspalvelu, (osoitepalvelu)
Viestiminen organisaatioilleViestintäpalvelu, (osoitepalvelu)
Käyttöönotto

Palveluja voi ottaa käyttöön kahdella tavalla:

 • avoimella rajapinnalla toteutettuja koodisto- ja organisaatiopalveluja voidaan hyödyntää ilman sopimusta. Palveluiden hyödyntäminen edellyttää caller-id:n käyttöä.
 • muissa tilanteissa palveluiden käyttöönotosta sovitaan yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimin kanssa, joka tarvittaessa välittää pyynnön edelleen palveluvastaaville.Ylläpito
Lisensiointi

Opetushallituksen tuottamat palvelukokonaisuuteen liittyvät palvelut julkaistaan Euroopan Komission hyväksymällä avoimen lähdekoodin EUPL-Lisenssillä, joka on yhteensopiva Euroopan Unionin ja sen yksittäisten jäsenvaltioiden tekijänoikeuslakien kanssa.

Julkaistua koodia voi vapaasti käyttää, kehittää ja levittää edelleen sillä edellytyksellä, että lähdekoodi on aina julkaistava levitettävän ohjelmaversion yhteydessä EUPL-lisenssillä tai EUPL-lisenssin kanssa yhteensopivalla lisenssillä (mm. GPL v2).

Jokaiseen tiedostoon tulee lisätä:

Expand
titleCopyright-teksti


Code Block
languagejava
titleCopyright
/**
* Copyright (c) 2012 The Finnish Board of Education - Opetushallitus
*
* This program is free software: Licensed under the EUPL, Version 1.1 or - as
* soon as they will be approved by the European Commission - subsequent versions
* of the EUPL (the "Licence");
*
* You may not use this work except in compliance with the Licence.
* You may obtain a copy of the Licence at: http://www.osor.eu/eupl/
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* European Union Public Licence for more details.
**/


Perustiedot

 • Palvelun toteuttaa: Opetushallitus, Valtakunnalliset tietovarannot ja Opiskelijavalinnan palvelut
 • Palvelusta vastaa: Opetushallitus, Valtakunnalliset tietovarannot ja Opiskelijavalinnan palvelut
 • Yhteystiedot ja asiakaspalvelu: yhteisetpalvelut(a)opintopolku.fi