Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

På svenska

Opintopolun virkailijan on tarkistettava sähköpostiosoitteensa Opintopolkuun kirjautumisen yhteydessä puolen vuoden välein.

Kun kirjaudut Virkailijan kirjauduttua Opintopolun virkailijapuolelle, näytölle tulee automaattisesti pyyntö vahvistaa sähköpostiosoitteen ajantasaisuus. Jos sähköpostiosoite on väärin, se tulee korjata. Jos säköpostiosoite sähköpostiosoite on oikein, paina Tarkistettu -painiketta.  Sähköpostin hyväksynnän Tämän jälkeen virkailijalle näytölle avautuu Opintopolun etusivu (ns. Virkailijan työpöytä-sivu).

 

Virkailijalle Sinulle näytetään kaikki hänen tietoihinsa tallennetut sähköpostiosoittet tietoihisi tallennetut (työ)sähköpostiosoitteet ja ne tulee kaikki tarkistaa yksitellen. 


Anchor
svenska
svenska

Regelbunden kontroll av e-postadresser

En administratör i Studieinfo ska kontrollera sin e-postadress i samband med inloggning till Studieinfo med ett halvt års mellanrum.

Då du loggar in visas automatiskt en begäran att bekräfta e-postadressens aktualitet. Om e-postadressen är felaktig ska den korrigeras. Om e-postadressen är korrekt, klicka på Kontrollerats-knappen. Efter det öppnas framsidan i Studieinfo (sk. administratörens arbetsbord).

Samtliga e-postadresser (som används i arbetet) som sparats i Studieinfo visas och du ska kontrollera dem en åt gången.