Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Pura yksilöinti: Yksilöinnin saa purkaa, jos se on virheellinen. Lisäksi henkilötunnuksen lisääminen henkilötunnuksettomalle yksilöidylle oppijalle edellyttää yksilöinnin purkua. Ainoastaan henkilötunnuksettoman oppijan yksilöinnin voi purkaa, VTJ-yksilöintiä ei voi purkaa.
  • Passivoi henkilö: Yksilöidyn henkilön saa passivoida vain, jos henkilö on kuollut. Vahingossa luodut yksilöimättömät henkilöt passivoidaan tai linkitetään hetulliseen tai hetuttomaan henkilöön. Duplikaattihenkilö passivoidaan automaattisesti duplikaatin yhdistämisessä.
  • Hallitse sähköpostitunnisteita: Sähköpostitunniste on opiskelijavalintojen käytössä oleva tunniste, jota tarvitaan henkilötunnuksettomien oppijoiden (hakijoiden) yksilöimiseen. Hakija ilmoittaa sähköpostiosoitteen hakemuksella ja sitä käytetään hakijoiden yksilöinnissä opiskelijavalinnoissa.
  • Poista linkitys: Linkitys syntyy, kun duplikaatteja yhdistetään. Jos linkitys on virheellinen, se poistetaan. Huomaa, että linkityksen poistaminen tekee linkitetystä henkilöstä aktiivisen. Muista yksilöidä tai passivoida henkilö tarvittaessa.


...