Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Linkit eHOKSin tarkempaan tietosisältöön sekä tiedonsiirron kehittämisessä tarvittavaan dokumentaatioon löytyy palvelukortista.

Tutustu myös:

...