Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Föreskrifter och anvisningar (på svenska)

Julkaisemme tällä sivulla varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) liittyvät määräykset ja ohjeet.

Voimassa oleva määräys ja ohje

Määräys 22.12.2022

Määräys OPH-5095-2022 on voimassa 1.1.2023 lähtien ja kumoaa määräyksen OPH-1866-2021. Määräys on julkaistu 22.12.2022.

Tietoluettelo 22.12.2022

Määräyksen OPH-5095-2022 liitteenä 22.12.2022 julkaistu tietoluettelo löytyy

Tietoluettelo korvaa 1.1.2023 lähtien aiemman määräyksen OPH-1866-2021 liitteenä olevan tietoluettelon. Verkkosivulla oleva tietoluettelo on annettu määräyksen yhteydessä PDF-muodossa.

Ohje ja liitteet 22.12.2022

22.12.2022 julkaistu Vardan ohje OPH-5096-2022 korvaa ohjeen OPH-1868-2021.

Ohjeen liitteet rekisteröityjen informoimiseen, julkaistu 22.12.2022

Englanninkieliset käännökset mallitiedotteista lisätty 3.1.2023

Rekisteritietojen tarkastuslomake

Rekisteritietojen korjauslomake


Aiemmat määräykset ja ohjeet

Vuoden 2021 määräys ja ohje


Expand
titleVuoden 2021 määräys ja ohje

Määräys 18.5.2021

Määräys OPH-1866-2021 on voimassa 1.9.2021 lähtien ja korvaa määräyksen OPH-1213-2020. Määräys on julkaistu 18.5.2021.

Tietoluettelo 18.5.2021

Määräyksen OPH-1866-2021 liitteenä 18.5.2021 julkaistu tietoluettelo löytyy

Tietoluettelo korvaa 1.9.2021 lähtien aiemman määräyksen OPH-1213-2020 liitteenä olevan tietoluettelon. Verkkosivulla oleva tietoluettelo on annettu määräyksen yhteydessä PDF-muodossa.

Ohje ja liitteet 18.5.2021

18.5.2021 julkaistu Vardan ohje OPH-1868-2021 korvaa aiemman ohjeen OPH-1216-2020.

Ohjeen liitteet rekisteröityjen informoimiseen, julkaistu 18.5.2021


Vuoden 2020 määräys ja ohje


Expand
titleVuoden 2020 määräys ja ohje

Määräys 13.5.2020

Määräys OPH-1213-2020 on voimassa 1.9.2020-31.8.2021 ja korvaa kaikki aiemmat Vardasta annetut määräykset. Määräys on julkaistu 13.5.2020.

Tietoluettelo 13.5.2020

13.5.2020 julkaistun määräyksen OPH-1213-2020 liitteenä oleva tietoluettelo korvaa kaikki aiemmat Vardaa koskevat erilliset tietoluettelot. Tietoluettelo on julkaistu 13.5.2020.

Ohje ja liitteet 13.5.2020

Ohje (OPH-1216-2020) korvaa kaikki aiemmat Vardasta annetut ohjeet. Ohje on julkaistu 13.5.2020.

Ohjeen liitteet rekisteröityjen informoimiseen, julkaistu 13.5.2020:


Esiopetustietojen tallentaminen 

Esiopetustiedot tallennetaan Opetushallituksen KOSKI-palveluun. Tutustu KOSKI-palvelun määräyksiin, ohjeisiin ja tietoluetteloon, uusimmat versiot täällä: Ajankohtaiset.

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta tiedot tallennetaan Vardaan.

Varhaiskasvatustoimija voi halutessaan käyttää omatoimisesti Caller-Id:ä, ohjeistus löytyy osoitteesta: Kutsujan tunnisteen (Caller-Id) lisääminen rajapintakutsuihin, tai Opetushallituksen Koodistopalvelun Swaggeria: https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/swagger/index.html.


Anchor
svenska
svenska

Vi publicerar på denna sida föreskrifterna och anvisningarna i anslutning till informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda).

Gällande föreskrift och anvisningar

Föreskrift 22.12.2022

Föreskriften OPH-5095-2022 träder i kraft 1.1.2023 och upphäver föreskriften OPH-1866-2021. Föreskriften har publicerats 22.12.2022.

Uppgiftsförteckning 22.12.2022

Som en bilaga till Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-5095-2022) har en ny uppgiftsförteckning publicerats 22.12.2022. Uppgiftsförteckningen finns här:

Uppgiftsförteckningen ersätter från och med 1.1.2023 den tidigare uppgiftsförteckningen som var en bilaga i Utbildningsstyrelsens föregående föreskrift OPH-1866-2021. Uppgiftsförteckningen som publicerats på webben har givits som en bilaga till föreskriften i PDF-format. 

Anvisning och bilagor 22.12.2022

Den 22.12.2022 publicerade anvisningen för Varda (OPH-5096-2022) ersätter den tidigare anvisningen (OPH-1868-2022).

Bilagor till anvisningen för att informera de registrerade, publicerats 22.12.2022

Exempelmeddelanden på engelska har tillagts 3.1.2023

Blanketter för kontroll av registeruppgifter


Blanketter för rättelse av uppgifter

Tidigare föreskrifter och anvisningar

Föreskrift och anvisningar år 2021


Expand
titleFöreskrift och anvisningar år 2021

Föreskrift 18.5.2021

Föreskriften OPH-1866-2021 träder i kraft 1.9.2021 och ersätter föreskriften OPH-1213-2020. Föreskriften har publicerats 18.5.2021.

Uppgiftsförteckning 18.5.2021

Som en bilaga till Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-1866-2021) har en ny uppgiftsförteckning publicerats 18.5.2021. Uppgiftsförteckningen finns här:

Uppgiftsförteckningen ersätter från och med 1.9.2021 den tidigare uppgiftsförteckningen som var en bilaga i Utbildningsstyrelsens föregående föreskrift OPH-1213-2020. Uppgiftsförteckningen som publicerats på webben har givits som en bilaga till föreskriften i PDF-format. 

Anvisning och bilagor 18.5.2021

Den 18.5.2021 publicerade anvisningen för Varda (OPH-1868-2021) ersätter den tidigare anvisningen (OPH-1216-2020).

Bilagor till anvisningen för att informera de registrerade, publicerats 18.5.2021

Föreskrift och anvisningar år 2020 


Expand
titleFöreskrift och anvisningar år 2020 

Föreskrift 13.5.2020

Föreskriften OPH-1213-2020 är i kraft 1.9.2020-31.8.2021 och ersätter samtliga tidigare utgivna föreskrifter om Varda. Föreskrifen har publicerats 13.5.2020.

Uppgiftsförteckning 13.5.2020

Uppgiftsförteckningen som var en bilaga till den 13.5.2020 publicerade föreskriften (OPH-1213-2020) ersätter Vardas samtliga tidigare publicerade separata uppgiftsförteckningar. Uppgiftsförteckningen har publicerats 13.5.2020.

Anvisning och bilagor 13.5.2020

Anvisningen ersätter samtliga tidigare utgivna anvisningar. Anvisningen har publicerats 13.5.2020.

Bilagor till anvisningen för att informera de registrerade, publicerats 13.5.2020.

Införande av uppgifter om förskoleundervisning

Uppgifter om förskoleundervisning införs i Utbildningsstyrelsens KOSKI-tjänst. Bekanta dig med KOSKI-tjänstens föreskrifter, anvisningar och uppgiftsförteckning, de nyaste versionerna hittas här: Ajankohtaiset.

Uppgifter om kompletterande småbarnspedagogik införs i Varda.

Aktören inom småbarnspedagogiken kan vid behov på eget initiativ använda Caller-id, anvisningarna finns tillgängliga på finska: Kutsujan tunnisteen (caller-id) lisääminen rajapintakutsuihin. Aktören kan också använda Utbildningsstyrelsens kodtjänst (Swagger: https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/swagger/index.html).

Sivun sisältö | Sidans innehåll

Table of Contents