Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dokumentaatio löytyy osoitteesta /api-docs/index.html.  Esimerkiksi QA-ympäristössä tämä osoite on: https://testi.virkailija.opintopolku.fi/aitu/api-docs/index.html

 

Esimerkki siltä miltä dokumentaatio näyttääTässä esimerkki Aitun testiympäristöstä, jossa on listattu eri rajapinnat. Kunkin rajapinnan alta saa lisätietoja kyseisestä rajapinnasta ja siitä millaista dataa rajapinta ottaa vastaan tai palauttaa ulospäin.

...