Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Ammatillisen- ja lukiokoulutuksen virkailija päivittää loput tiedot.
Organisaatiotyyppi
Oppilaitoksen organisaatiotyyppi on aina oppilaitos.
Oppilaitoskoodi
Oppilaitoksen koodi on Tilastokeskuksen oppilaitokselle antama yksilöivä tunniste.
Oppilaitostyyppi
Tilastokeskuksen ylläpitämä luokitus. Jokainen oppilaitos on sijoitettu johonkin luokituksen tyyppiin. Esim. Lukiot ovat oppilaitostyypissä 15, ammatilliset oppilaitokset tyypissä 21 ja musiikkioppilaitokset tyypissä 61.
Oppilaitoksen nimi
Opetushallitus ylläpitää oppilaitoksen nimiä. Opetushallitus voi kirjata Oppilaitoksen nimen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Perustamis- ja lakkauttamispäivämäärät
Perustamispäivämäärä on päivämäärä, mistä lähtien koulutustoimija on päättänyt perustaa oppilaitoksen tai opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut toimiluvan oppilaitokselle.
Kotipaikka
Kotipaikka on oppilaitoksen sijaintikunta. Ammatillisen- ja lukiokoulutuksen kunta ei saa olla muu kuin opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvassa tai oppilaitoksen ylläpitämisluvassa mainittu sijaintikunta. 
 Maa
Oletusmaana on Suomi. Jos oppilaitoksen maa on jokin muu kuin Suomi, valintalistasta valitaan toinen maa.
Kieli
Kieli on oppilaitoksen opetuskieli. Ammatillisen- ja lukiokoulutuksen kieli ei saa olla muu kuin opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvassa tai oppilaitoksen ylläpitämisluvassa mainittu opetuskieli. 
 Kuva
Oppilaitoksen kuva. Kuvan tallennusmuodon on oltava joku seuraavista jpeg, png, tai gif. Jos kuvassa on tunnistettavia henkilöitä, koulutustoimijan tulee huolehtia siitä, että se on saanut kuvassa esiintyvältä henkilöltä luvan kuvan tallentamiseen ja julkaisemiin Opintopolussa.
Muuta tiedot ja näpäytä Tallenna -painiketta. Tallenna painike on aktiivinen vasta kun kaikki pakolliset tiedot on päivitetty.