Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opetushallituksen ylläpitämiä Opintopolun omia tietoja

  • Organisaatiotyyppi
  • OID

Koulutustoimijan ylläpitämiä Opintopolun omia tietoja

...