Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Palvelukortti

Palvelun nimi

Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmä

Palvelun kuvaus

Opetushallituksen valtionavustusjärjestelmä tarjoaa valtionavustusten julkaisuun, hakemiseen ja käsittelyyn liittyvät vaiheet sähköisesti hakijoille sekä virkailijoille.

Järjestelmän avulla valvotaan myönnettyjen avustusten rahankäyttöä ja tavoitteiden toteutumista. Valtionavustusprosessi on yksi keskeinen Opetushallituksen kehittämis- ja asiakaspalveluprosessi.

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset
Palvelun omistajaOpetushallitus
Palvelun kohderyhmäkoulutusorganisaatiot (kunnat, oppilaitokset, täydennyskoulutuskeskukset tms)
ToiminnallisuudetJärjestelmän toiminnallisuudet
Palvelun tyyppisubstanssipalvelu
Käyttöohjeet

Hakijan yleisohje: http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset

Virkailijaohjeet sisäisessä käytössä
ProsessikuvauksetProsessikuvaus
TietomalliTekninen dokumentaatio
Technical overview
KäsitteetKäsitteet
Tekninen dokumentaatioTekninen dokumentaatio
Rajapinnat

Hakija API:n dokumentaatio: Swagger

Virkailija API:n dokumentaatio: Swagger (edellyttää kirjautumisen)

Tietokantakuvaukset

Technical overview

Versioitu lähdekoodiGitHub
TietoturvaAuditoitu
Kehitysnäkymä

Jatkuvassa kehityksessä

Julkaisutiedot (release notes)

JIRA

Linkit palveluun

http://oph.fi/rahoitus/valtionavustukset

Linkit erikseen hakulomakkeille sekä virkailijasovellukseen

LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi

Yhteyshenkilö

Pääkäyttäjä: Matti , Ranta, Juho Helminen, Mika Rauhala

Palvelun omistaja: Matti Ranta

Prosessin omistaja: Anni MiettunenTimo Sinivuori