Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Vyn för att granska uppgifter i Varda i Min Studieinfo  (på svenska)


Info

Voit tarkastella kansalliseen varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennettuja tietoja Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelun kautta!

Voit tarkastella Oma Opintopolku -palvelussa huollettavasi varhaiskasvatustietoja, omia varhaiskasvatuksen asiakasmaksutietojasi sekä omia varhaiskasvatuksen työntekijätietojasi, jos tiedot on tallennettu Vardaan. Lisäksi 28.4.2023 alkaen Oma Opintopolku -palvelussa on mahdollista tarkastella kuka on katsellut käsitellyt Vardaan tallennettuja huollettavasi tietoja tai omia varhaiskasvatuksen työntekijätietojasi. Sivulla näytetään tietojen käyttäjät vain viranomaistasolla, ei yksittäisten virkailijoiden osalta.

Palvelu on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi. Kieltä voi vaihtaa tunnistautuessa sekä kirjautumisen jälkeen. Kansalaisnäkymän käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista Oma Opintopolku -palvelun Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda -osioon.

Varhaiskasvatus- ja huoltajan asiakasmaksutietojen tarkastelu

 • Siirry katselemaan Vardaan tallennettuja tietoja sivulla https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
 • Valitse kirjautumistapa: Kirjaudu huoltajana
 • Valitse tunnistustapa
 • Valitse huollettava, jonka tietoja haluat tarkastella
 • Katsele Vardasta löytyviä tietoja. Siirryttyäsi huollettavasi varhaiskasvatustietoihin voit tarkastella huollettavasi henkilö- ja varhaiskasvatustietoja, jos Vardan on tallennettu tietoja huollettavastasi.
  • Voit vaihtaa näkymää omien tietojesi katseluun kohdassa Valitse henkilö, jonka tietoja tarkastellaan.
  • Siirryttyäsi omien tietojesi katseluun voit tarkastella omia varhaiskasvatuksen asiakasmaksutietojasi ja/tai työntekijätietojasi siitä riippuen, mitä tietoja sinusta on tallennettu Vardaan.
 • Ilmoita mahdollisista virheistä varhaiskasvatustoimijalle
 • Muista kirjautua ulos palvelusta ja sulkea selain, kun olet valmis

Tietojen käytön tarkastelu (huollettavan tiedot)

Omien asiakasmaksu- ja työntekijätietojen tarkastelu

Omien työntekijätietojen käytön tarkastelu

Huomaa, että jos olet jo kirjautunut sisään Oma Opintopolku -palveluun kirjautumistavalla Kirjaudu huoltajana, et näe samassa näkymässä myös omia työntekijätietojasi. Kirjaudu ensin ulos Oma Opintopolku -palvelusta ja kirjaudu uudelleen siten, että valitset kirjautumistavaksi nyt Omien tietojen katselu.

Tarkemmat vaihekohtaiset ohjeet

Anchor
tunnistustapa
tunnistustapa
Tunnistustavan valinta

Vardan kansalaisnäkymään kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista Oma Opintopolku -palvelussa. Voit tunnistautua

 • pankkitunnuksilla
 • varmennekortilla
 • mobiilivarmenteella

Lisätietoja vahvasta tunnistautumisesta löydät suomi.fi -palvelun sivulta.

Anchor
huollettava
huollettava
Huollettavan valinta

Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen saavut sivulle, jolta voit valita sen huollettavan, jonka tietoja haluat katsella. Valitse huollettava ja etene tämän jälkeen varhaiskasvatustietojen katseluun.

Jos haluat katsella toisen huollettavasi tietoja, sinun täytyy kirjautua ensin ulos ensimmäisen huollettavasi katselunäkymästä, tunnistautua palveluun uudelleen ja valita toisen huollettavasi tiedot.

Palvelu tarkistaa automaattisesti Väestötietojärjestelmästä, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä huoltajan oikeus asioida alaikäisen lapsensa puolesta. Tunnistautumisessa Opetushallituksen varhaiskasvatustietojen katselunäkymään noudatetaan tiettyjä ehtoja, joilla määritellään, milloin huoltaja voi ja ei voi asioida lapsensa puolesta. Mikäli lapsella on turvakielto, Vardaan tallennettuja tietoja ei näytetä varhaiskasvatustietojen katselunäkymässä huoltajalle.

Anchor
katsele
katsele
Katsele tietoja

 • Varhaiskasvatustietojen katselu

Kansalaisnäkymässä voit tarkastella huollettavasi Vardaan tallennettuja henkilö- ja varhaiskasvatustietoja. Vardaan on tallennettu varhaiskasvatuspäätökset ja -suhteet 1.1.2019 alkaen. Tietojen tallennus perustuu varhaiskasvatuslakiin (540/2018). 

 • Maksutietojen katselu

Kansalaisnäkymässä voit tarkastella omia henkilötietojasi ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevia tietojasi. Kunnat ja kuntayhtymät ovat tallentaneet Vardaan huoltajia ja maksuja koskevat tiedot 1.9.2019 alkaen. Yksityiset palveluntuottajat ovat tallentaneet huoltajia ja maksuja koskevat tiedot Vardaan 1.9.2020 lähtien. Tietojen tallennus perustuu varhaiskasvatuslakiin (540/2018). 

 • Työntekijätietojen katselu

Kansalaisnäkymässä voit tarkastella omia henkilötietojasi ja sinusta tallennettuja varhaiskasvatuksen työntekijätietoja. Varhaiskasvatustoimijat ovat tallentaneet työntekijätietoja Vardaan 1.9.2020 lähtien. Tietojen tallennus perustuu varhaiskasvatuslakiin (540/2018). 

Anchor
virhe
virhe
Tietojen korjaaminen

Mikäli huomaat, että tietoja puuttuu tai mikäli tiedoissa on virheitä, ilmoita niistä varhaiskasvatuksen järjestäjälle tai työnantajallesi. Varhaiskasvatustoimijan sähköpostiosoitteen löydät Kansalaisnäkymässä olevan Ilmoita virheestä -linkin yhteydestä. Henkilötiedoissa olevat muutostarpeet tulee ilmoittaa Väestötietojärjestelmään maistraatin kautta.

Anchor
tietojenikaytto
tietojenikaytto
Tietojeni käytön tarkasteleminen

Kun haluat tarkastella mitkä toimijat ovat tarkastelleet sinun tai huollettavasi tietoja, pääset Tietojeni käyttö -osioon klikkaamalla painiketta, joka tulee näkyviin, kun valitset sivun yläreunassa näkyvän nimesi.

Info
Huomaa, että jos olet kirjautunut sisään kirjautumistavalla Kirjaudu huoltajana, et näe samassa näkymässä myös omia varhaiskasvatuksen työntekijätietojasi. Kirjaudu ensin ulos Oma Opintopolku -palvelusta ja kirjaudu uudelleen siten, että valitset kirjautumistavaksi nyt Omien tietojen katselu.

Linkistä avautuu ensin Koski-tietovarantoon liittyvä Annetut käyttöluvat -sivu. Toisena välilehtenä sivulla näkyy Tietojani käyttäneet toimijat. Pääset näkemään mitkä toimijat ovat käyttäneet tietojasi klikkaamalla Tietojani käyttäneet toimijat -välilehteä. Jos sinulla on alaikäisiä huollettavia, voit valita Tarkasteltava henkilö -valikosta katseletko tietojen käyttöä omien työntekijätietojesi osalta vai huollettavasi tietojen osalta.

 • Tietojen käyttäjä -sarakkeessa näkyy toimijan nimi, esimerkiksi Opetushallitus, kunta tai yksityinen varhaiskasvatustoimija. Sivulla näytetään tietojen käyttäjät vain organisaatiotasolla, ei yksittäisten virkailijoiden osalta.
 • Käytetty tietovaranto -sarakkeessa näkyy minkä tietovarannon osalta (Koski tai Varda) tietojasi on katseltu.

Kun klikkaat riviä, aukeaa lisätietoja kyseisen toimijan osalta:

 • Tietojen käyttölupa -kohdassa kerrotaan tietojen käsittelyn peruste, esimerkiksi lakiin perustuva tiedonkäyttölupa.
 • Tarkempi kuvaus lähetetyistä tiedoista -linkistä pääset tietovarantojen tietosuojaselosteisiin, joissa on tarkemmin kuvattu mitä tietosisältöjä kyseinen tietovaranto sisältää.
 • Näytä tietojen käyttökerrat -linkistä aukeavat päivämäärät ja kellonajat, jolloin kyseinen toimija on käyttänyt tietojasi. Huomaa, että varhaiskasvatuksen tietovarannon Vardan osalta tiedot näytetään 28.4.2023 alkaen.

Anchor
ulos
ulos
Poistuminen palvelusta

Kun haluat lopettaa tietojen katselun, poistu palvelusta klikkaamalla Kirjaudu ulos -painiketta, joka tulee näkyviin, kun valitset sivun yläreunassa näkyvän nimesi.

Tyhjennä selaimesi välimuisti poistuessasi Oma Opintopolusta etenkin, jos käytät yhteiskäytössä olevaa tietokonetta verkkoyhteydellä esim. kirjastossa. Välimuistin tyhjentämisellä varmistat itsellesi palvelun käytön turvallisuuden. Selaimen ollessa auki voit kokeilla näppäinyhdistelmää Ctrl + Shift + Delete välimuistin tyhjentämiseksi.

Rekisteröityjen informointi

Tutustu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaiseen rekisteröityjen informoimiseen (tietosuojaseloste):

Saavutettavuusseloste 

Anchor
svenska
svenska

Vyn för att granska uppgifter i Varda i Min Studieinfo

Du kan granska de personuppgifter och uppgifter om småbarnspedagogik som sparats i Varda om det barn du är vårdnadshavare för. Du kan också granska dina egna klientavgifter inom småbarnspedagogiken och dina egna arbetstagaruppgifter inom småbarnspedagogiken om uppgifterna finns lagrade i Varda. Dessutom är det från och med den 28 april 2023 i Min Studieinfo -tjänsten möjligt att se vem som har sett de uppgifter lagrade i Varda. Sidan visar dataanvändare endast på aktörsnivå, inte för enskilda tjänstemän.

Tjänsten är tillgänglig via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo. Tjänsten kan användas på svenska och finska. Du kan ändra språk i samband med autentiseringen och efter att du loggat in. För att använda vyn krävs stark autentisering i tjänsten Uppgifter om småbarnspedagogik i Min Studieinfo samt att man har en giltig vårdnad om barnet. Tjänsten kontrollerar automatiskt via Befolkningsdatasystemet att personen som i egenskap av vårdnadshavare loggar in i tjänsten har rätt att sköta ärenden å sitt minderåriga barns vägnar. Då man identifierar sig för att använda Utbildningsstyrelsens vy för att granska uppgifter om småbarnspedagogik gäller särskilda villkor som styr i vilka situationer en vårdnadshavare kan eller inte kan sköta ärenden å barnets vägnar. Om barnet har spärrmarkering ser vårdnadshavaren inte uppgifterna som sparats i Varda.

Logga in i Min Studieinfo

För att kunna logga in i vyn där du kan granska uppgifterna om småbarnspedagogik krävs stark autentisering i Min Studieinfo. Vårdnadshavaren identifierar sig med

 • bankkoder,
 • certifikatkort eller
 • mobilcertifikat.

Mera information om stark autentisering hittar du på webbplatsen suomi.fi.

Välj det barn vars uppgifter du vill granska

När du genomfört autentiseringen får du fram en sida där du ska välja det barn vars vårdnadshavare du är och vars uppgifter du vill granska. Välj barnet och gå sedan vidare till uppgifterna om småbarnspedagogik.

Om du vill granska uppgifterna om ett annat barn vars vårdnadshavare du är, behöver du först logga ut ur vyn där du granskat uppgifterna om det första barnet. Logga sedan in genom att identifiera dig på nytt och välj det andra barnet vars uppgifter du vill granska.

Granska uppgifter

I vyn kan du granska de personuppgifter och uppgifter om småbarnspedagogik som förts in om ditt barn i Varda. I Varda finns uppgifterna om beslut om och deltagande i småbarnspedagogik från och med 1.1.2019. Införandet av uppgifter i småbarnspedagogik grundar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018). 

Korrigera uppgifter

Om du upptäcker att uppgifter saknas eller att det förekommer fel i uppgifterna, vänligen meddela om det till aktören inom småbarnspedagogik. E-postadressen till aktören inom småbarnspedagogik hittar du i anslutning till länken ”Finns det fel i uppgifterna?” som finns på sidan. Ändringar som behöver göras i personuppgifterna ska anmälas till magistraten som sedan för in dem i Befolkningsdatasystemet.

Granska användningen av uppgifter

När du vill se vilka aktörer som har sett dina data eller data om det barn du är vårdnadshavare för, kan du komma åt avsnittet genom att klicka på "Hur används mina uppgifter?" som du får fram genom att välja ditt namn högst uppe på sidan.

Info
Observera att om du är inloggad med inloggningsmetoden Logga in som vårdnadshavare, kommer du inte att se dina egna arbetstagaruppgifter i samma vy. Logga först ut från Min Studieinfo -tjänsten och logga in igen genom att välja Granska egna uppgifter som inloggningsmetod.

Länken öppnar först sidan Tillstånd att använda uppgifterna relaterad till Koski-tjänsten. Den andra fliken på sidan visar de aktörer som har använt dina uppgifter. Du kan se aktörerna genom att klicka på fliken Aktörer som använt mina uppgifter. Om du har minderåriga barn du är vårdnadshavare för, kan du välja från menyn Person vars uppgifter granskas om du granskar användningen av dina egna uppgifter eller av det barn du är vårdnadshavare för.

 • Kolumnen för Uppgiftsanvändare visar aktörens namn, till exempel Utbildningsstyrelsen, en kommun eller en privat aktör inom småbarnspedagogik. Sidan visar dataanvändare endast på organisationsnivå, inte för enskilda tjänstemän.
 • Kolumnen för Använt informationsresurs visar för vilken informationsresursen (Koski eller Varda) din data har visats.

När du klickar på en rad öppnas ytterligare information om den aktören:

 • I avsnittet Dataåtkomsttillstånd förklaras grunden för databehandling, till exempel ett dataåtkomsttillstånd baserat på lag.
 • Från länken Mer detaljerad beskrivning av den skickade informationen kan du komma åt dataskyddsutlåtandena för datareserverna, som mer detaljerat beskriver vilket datainnehåll den relevanta informationsresursen innehåller.
 • Länken Visa dataanvändningstider öppnar de datum och tider då operatören i fråga har använt dina uppgifter. Observera att för informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda kommer informationen att visas från och med den 28 april 2023.

Logga ut ur tjänsten

Då du har granskat uppgifterna om barnet, lämnar du tjänsten genom att klicka på ”Logga ut” som du får fram genom att välja barnets namn högst uppe på sidan.

Töm cacheminnet när du loggat ut ur Min Studieinfo, i synnerhet om du använder en dator med en internetförbindelse som används av flera andra, till exempel på ett bibliotek. Genom att rensa cacheminnet försäkrar du att det är tryggt för dig att använda tjänsten. Då du har webbläsaren öppen kan du också pröva tangentkombinationen Ctrl + Shift + Delete för att rensa cacheminnet.

Information till de registrerade

Läs mer om hur de registrerade informeras (dataskyddsbeskrivning) i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679):

Tillgänglighetsbeskrivning