Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOSKI-palvelun sisältämän Opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetaan tiedot perusasteen ja toisen asteen oppijoiden sekä , 1.8.2021 alkaen kansanopistojen vapaan sivistystyön oppijoiden koulutuksissa oppivelvollisuuttaan suorittavien sekä 1.2.2022 alkaen tutkintokoulutukseen valmentavassa (TUVA) koulutuksessa opiskeluoikeuksista ja todennetusta osaamisesta (opintosuoritukset, tutkintotiedot) sekä valtionosuusrahoituksen laskentaan tarvittavat tiedot. Opetuksen ja koulutuksen tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät yhdessä Opetushallituksen kanssa ja tiedot kerättään suoraan opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä niiden opintohallinnon järjestelmistä rajapintojen kautta.

...