Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Opetushallituksen kansallinen opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu KOSKI sisältää opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetut tiedot oppijoiden yksittäisistä opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista sekä suoritetuista tutkinnoista. KOSKI-palvelu sisältää myös erillisen kansallisten opinto- ja tutkintotietoja sisältävien rekistereiden yhteen kokoavan luovutuspalvelun sekä muun kuin säännellyn koulutuksen rekisterin.

KOSKI on perustettu 1.1.2018 valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) astuessa voimaan. KOSKI-palvelu helpottaa ja sujuvoittaa asiointia sekä vähentää eri hallinnonalojen päällekkäistä virkatyötä. Kansalaiset ja viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot luotettavasti yhdestä paikasta. Lisäksi suoritustiedot ovat pitkäaikaisesti, turvallisesti ja luotettavasti kansalaisen saatavilla.

Tältä wikisivustolta ja sen alaosioista löydät kattavasti tietoa palvelusta mukaan lukien palvelun käyttöohjeet koulutuksen järjestäjille, tiedot palveluun liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista, linkit palvelun tekniseen dokumentaatioon sekä palveluun liittyvän tiedotusmateriaalin. Sivuston täydellinen sisällysluettelo löytyy vasemmasta reunasta löytyvän sivunavigaation avulla.

Yhteystiedot: koski(a)opintopolku.fi

...