Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Koulutustoimija = Kunta tai kuntayhtymä, yliopisto, yksityinen yritys, säätiö tai yhteisö joka järjestää opetusta tai koulutusta ja jolla on yritys- tai yhteisötunnus tai valtion virastotunnus.
  • Oppilaitos= Koulutustoimijan ylläpitämä oppilaitos, kuten koulu, ammattikorkeakoulu, yliopisto, opisto, oppilaitos, opinto- tai koulutuskeskus, neuvontajärjestö, oppisopimustoimipiste, tutkimusyksikkö tai avoin yliopisto ja jolla on Tilastokeskuksen antama yksilöivä tunniste.
  • Toimipiste = Oppilaitoksen toimipiste, opetuspiste, kampus, yksikkö, laitos tai osasto joka toimii eri osoitteessa kun oppilaitos.
  • Varhaiskasvatuksen järjestäjä = kunta tai yksityinen toimija
  • Varhaiskasvatuksen toimipaikka = päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito

...