Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Palvelukortti

Palvelun nimi

...

Käyttöoikeuspalvelu 

...

Palvelun havainnollinen yleiskuvaus on mallinnettu kerrosarkkitehtuuriin...

...

Käyttöoikeuspalvelu on kehitetty Opetushallituksessa

...

Käyttöoikeuspalvelu on tarkoitettu Oppijan palvelukokonaisuuden virkailijoille (varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä viranomaisille). 

...

Sisältää henkilötietoja

...

Kyllä, ks. Oppijanumerorekisterin tietosuojaseloste

...

...

 • Spring Boot
 • Spring Security (CAS)
 • PostgreSQL
 • QueryDSL
 • JPA / Hibernate 5
 • Flyway
 • Orika
 • Lombok
 • Swagger
 • DB-scheduler

...

Tekninen dokumentaatio     

...

https://github.com/Opetushallitus/kayttooikeus

...

Testiympäristön swaggerdokumentaatio

Tuotantoympäristön swaggerdokumentaatio 

...

Linkki tiedonhallintamalliin ja tarvittaessa tietoarkkitehtuurikuvaukseen

...

Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä.

https://db-documentation.testiopintopolku.fi/ 

...

...

Tietoturva Home (vaatii kirjautumisen).

...

Children Display