Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oppijanumero on henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin, kun henkilötietoja tallennetaan, käsitellään ja luovutetaan rekisterikokonaisuudessa. 

Oppijanumeroista ja muista henkilötiedoista muodostuu oppijanumerorekisteri, joka on Oppijan palvelukokonaisuuden keskitetty henkilörekisteri. 

Tutustu tarkemmin oppijanumeron hyödyntämiseen koskevaan ohjeistukseen alla olevien linkkien kautta:

Käyttöliittymän käyttöohjeet: Oppijatietojen hallinta