Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titleUUSI OHJE:

Oppijan mahdolliset duplikaatit ja henkilöiden linkitys - UUSI

Kun on tarve etsiä, löytyykö henkilölle mahdollisia duplikaatteja, siirrytään "Hae duplikaatit"-näkymään klikkaamalla linkkiä.


Mahdollisten duplikaattien näkymässä tulee vertailtavaksi niin monta henkilöä, kuin löytyy osumia samankaltaisuusvertailussa. 


Jos henkilölle ei löydy yhtään duplikaattia, siitä tulee ilmoitus erikseen.


Ne henkilöt, jotka todetaan duplikaateiksi, valitaan merkitsemällä valintaruudut ja painetaan "Yhdistä valitut". Jo yksilöityjä henkilöitä ei voi yhdistää keskenään ja tämä on myös käyttöliittymässä estetty, eli vain yksi yhdistettävistä henkilöistä saa olla yksilöity. Tällöin yksilöidystä henkilöstä tulee automaattisesti ns. masterhenkilö. Masterhenkilö jää statukseltaan aktiiviseksi henkilöksi, jolla on oppijanumero, ja duplikaatit passivoidaan. Niiden oppijanumerot eivät kuitenkaan poistu. Vain yksi henkilö voi olla masterhenkilö.


Linkitetyt henkilöt näkyvät henkilön perustiedot-osioissa. Tämän kuvan henkilö on masterhenkilö. Linkistä pääsee tarkastelemaan duplikaattia.


Tämän kuvan henkilö on duplikaatti. Linkistä pääsee takaisin masterhenkilön tietoihin.

Jos linkitys menee väärin, vain rekisterinpitäjä tai korkeakoulun pääkäyttäjä voi purkaa linkityksen.


Oppijoiden luonnista löytyy myös palvelukohtaisia ohjeistuksia, tutustu tarkemmin:

Miten samankaltaisuusvertailu toimii?