Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Tietokanta

Katso Aipal tietokannan suunnitteluperiaatteet. Samat periaatteet pätevät Aitun tietokantaankin.

Järjestelmäintegraatiot

 

Yleiskuva arkkitehtuurista

 

Sovellusarkkitehtuuri