Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Osoitepalvelun tekninen dokumentaatio
  • Organisaatioiden (esim. koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset, toimipisteet) yhteystiedot.
  • Erityisesti huomioitavaa, varhaiskasvatuksen järjestäjien tiedot siirtyvät Organisaatiopalvelusta Vardaan. Vardasta siirtyy varhaiskasvatuksen toimipaikat Organisaatiopalveluun.  Varhaiskasvatuksen järjestäjien ja toimipaikkojen tiedot ovat Osoitepalvelussa poimittavissa OPHn virkailijoille. Avoimen rajapinnan kautta tietoja ei ole mahdollista saada.
 • Käyttäjähallintapalvelu
  • Virkailijakäyttäjien yhteystiedot
  • Käyttöoikeusryhmät rajausehtolistaukseen
 • Koulutustarjontapalvelu
  • Osoitteita voi hakea tallennetun hakea koulutustarjontaan tallennetun koulutuksen perusteella 
 • Osoitepalvelun tekninen dokumentaatio
  • Rajausehtolistaukset: oppilaitostyypit, organisaation kielet, opetuskielet, vuosiluokat, koulutuksen järjestäjät
  • Rajausehtolistaukseen koulutusalat, opintoalat, tutkintotyypit sekä näiden väliset suhteet
  • Rajausehtolistaukseen maakunnat ja kunnat sekä näiden suhteet
  • Osoitteisiin täydennettävät lokalisoidut postitoimipaikat postinumeron perusteella

...

Lisäksi sähköpostin lähetystä varten Osoitepalvelu on integroitu Viestintäpalveluun jolla voi lähettää massasähköpostia.

 


...

Arkkitehtuuri

Osoitepalvelu koostuu kahdesta moduulista: käyttöliittymästä (osoitepalvelu-ui) ja palvelin-osasta (osoitekoostepalvelu).

...

Osoitepalvelussa käytettävät kirjastot ja sovelluskehykset:

NimiKuvausKäyttö palvelussaLinkki
Apache CamelEIPOrganisaatio-, käyttäjäpalvelun, ja Koodistopalveluun kohdistuvien pyyntöjen reititys.http://camel.apache.org/
JacksonKirjasto JSON-muotoisen informaation käsittelyyn.
 

https://github.com/FasterXML/jackson/
SpringYleinen sovelluskehys Java-ohjelmien tekemiseen.
 

http://www.springsource.org/
MongoDBNoSQL-tietokantaTallennettujen hakujen tallentaminen,
Organisaatiotiopalvelun  tietojen tallennus ja haku sekä Koodistopalvelun tietojen välikaisvarasto
http://www.mongodb.org/
AngularJSAngularJS on Googlen ylläpitämä avoimen lähdekoodin JavaScript-viitekehys.
 

http://angularjs.org/
EhcacheEhcache on avoimen lähdekoodin cache-viitekehys, jolla pyritään muun muassa muistinvaraisten kätköjen avulla vähentämään tietojen hakuja ulkoisista palveluistaHakutulosten lyhytaikainen väliaikaisvarasto, jolla mm. Excel-esitys voidaan ladata tehokkaasti hakulistauksen esittämisen jälkeen.http://ehcache.org/

Rajapinnat

Swagger-dokumentaatio:

...