Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oppijan palvelukokonaisuudessa on mahdollista poistaa virkailijan käyttäjätunnus ja käyttöoikeudet Poista käyttäjätunnus -toiminnolla. Tunnuksen poistaminen edellyttää Opetushallituksen pääkäyttäjäoikeutta (esimsis. OPH rekisterinpitäjärekisterinpitäjäoikeuden Käyttöoikeuspalveluun). 


1.Hae poistettava virkailija ja avaa virkailijan tiedot

...

5. Lopputulos: Virkailijan käyttäjätunnus ja kaikki käyttöoikeudet on poistettu. Henkilön henkilötiedot säilyvät Oppijanumerorekisterissä pysyvästi. Mikäli henkilö tarvitsee virkailijan oikeudet Oppijan palvelukokonaisuuteen, hänet täytyy kutsua uudelleen ja hänen täytyy rekisteröityä palveluun uudelleen. Huomaa, että työsähköpostiosoite säilyy henkilön tiedoissaMyös työyhteystiedot poistuvat mutta poistuneet käyttöoikeudet näkyvät kohdassa Sulkeuneet käyttöoikeudet.

Image Added