Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Yleisiä asioita

  • Ei kirjautumista, ei käyttäjätunnistusta.
  • Integraatiorajapinnat julkisiin rajapintoihin, ei autentikointia rajapintakutsuissa.

Tietokanta

Katso Aipal tietokannan suunnitteluperiaatteet. Samat periaatteet pätevät.

Integraatiot

Yleiskuva arkkitehtuurista

 

Sovellusarkkitehtuuri