Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Parametrin käytön pakollisuus tulee QA-ympäristöön 27.9. ja tuotantoon kun integraatiot on todettu toimiviksituotantoympäristöön 7.12.2021.


Lisätietoa

https://owasp.org/www-community/attacks/csrf

...