Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palvelukortti

Palvelun nimi


MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelu

Palvelun kuvaus
MPASSid on Opetushallituksen tarjoama tunnistuksenvälityspalvelu, joka standardoi henkilötietojen välittämisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin oppimispalveluihin. Se on suunnattu perus- ja toisen asteen oppilaitoksille.
MPASSid takaa palveluntarjoajille yhdenmukaisen tavan tunnistaa loppukäyttäjät. MPASSid:n avulla oppilaat kirjautuvat oppimisen digitaalisiin palveluihin tutuilla, koulun antamilla tunnuksilla. Näin varmistetaan, että oppitunnit käytetään oppimiseen ja opettamiseen. MPASSid poistaa opetuksen tai koulutuksen järjestäjän monet integraatiotarpeet.
Palvelun käyttö perustuu luottamusverkostoon, jonka jäseniä opetuksen- ja koulutuksen järjestäjät ja palveluntarjoajat ovat.
Palvelun tyyppiSaas-palvelu
Palvelun kohderyhmä

Opettajat ja oppilaat sekä opetuksen- ja koulutuksen järjestäjien henkilöstön edustajat.

Sisältää henkilötietoja

Kyllä

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/mpassid-palvelun-tietosuojaseloste

Linkit palveluun

Tutustu palveluihin, joihin opetuksen- ja koulutuksen järjestäjän käyttäjät voivat kirjautua MPASSid:llä: https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietopalvelut/mpassid/palvelut

Tuotantoympäristö:

Testiympäristö:
KäyttöohjeetMPASSid Home
Palvelun elinkaaren tilaKäytössä
Vastuut ja yhteystiedot
Palveluvastaava

Kiira Noponen

Pääkäyttäjät

-

Palvelun omistaja

Valtakunnalliset tietovarannot -yksikkö

Yhteystiedot

mpass@oph.fi

Palvelukortti tarkastettu

13.1.2022

Liiketoiminnallinen palveluMPASSid®
Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä)
Keskeiset teknologiat 


Tekninen dokumentaatio     

MPASSid

https://github.com/mpassid

Rajapinnat MPASSid tietomalli 1.2 - käytössä!
Riippuvuudet muihin palveluihinMPASSid hyödyntää Organisaatiopalvelu
Tietokantakuvaukset  


Kehitysnäkymä

Ylläpidossa/pienkehityksessä 

MPASSid:n kehittämisestä

Lisensiointi
Tietoturva ja saavutettavuus

Rajapintojen auditointi kevät 2021.


...