Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

MPASSid on kertakirjautumistapa (single sign-on), jossa käyttäjä pääsee yksillä tunnuksilla kirjautumaan useisiin eri palveluihin. Näin vähennetään aikaa ja vaivaa, joka koituu uudelleen ja uudelleen kirjautumisesta eri verkkopalveluihin sekä useiden eri tunnusten ja salasanojen muistamisesta. Käyttäjä voi olla kirjautuneena useampiin palveluihin samaan aikaan.


Table of Contents

Palvelukortti

Palvelun nimi

MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelu

Palvelun kuvaus

MPASSid on Opetushallituksen tarjoama tunnistuksenvälityspalvelu, joka standardoi henkilötietojen välittämisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin oppimispalveluihin. Se on suunnattu perus- ja toisen asteen oppilaitoksille.
MPASSid takaa palveluntarjoajille yhdenmukaisen tavan tunnistaa loppukäyttäjät. MPASSid:n avulla oppilaat kirjautuvat oppimisen digitaalisiin palveluihin tutuilla, koulun antamilla tunnuksilla. Näin varmistetaan, että oppitunnit käytetään oppimiseen ja opettamiseen. MPASSid poistaa opetuksen tai koulutuksen järjestäjän monet integraatiotarpeet.

Opetushallitus tarjoaa MPASSid:n viranomaispalveluna. Palvelun käyttäjäksi liittyvät koulutustoimijat ja palveluntarjoajat ilmoittautuvat hyväksymällä MPASSid:n käyttöehdot liittymisilmoituksella, jossa ilmoitetaan OPH:lle käyttäjäorganisaation tiedot.

Palvelun tyyppi

Saas-palvelu

Palvelun kohderyhmä

Opettajat ja oppilaat sekä opetuksen- ja koulutuksen järjestäjien henkilöstön edustajat.

Sisältää henkilötietoja

Kyllä

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/mpassid-palvelun-tietosuojaseloste

Linkit palveluun

MPASSid:n julkinen esittelysivu

Tutustu palveluihin, joihin koulutustoimijoiden loppukäyttäjät voivat kirjautua MPASSid:llä

Tuotantoympäristö:

Testiympäristö:

Käyttöohjeet

MPASSid Home

Palvelun elinkaaren tila

Käytössä

Vastuut ja yhteystiedot

Palveluvastaava

Kiira Noponen

Pääkäyttäjät

-

Palvelun omistaja

Valtakunnalliset tietovarannot -yksikkö

Yhteystiedot

mpass@oph.fi

Palvelukortti tarkastettu

13.1.2022

Liiketoiminnallinen palvelu

MPASSid®

Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä)

Keskeiset teknologiat 


Tekninen dokumentaatio     

MPASSid

https://github.com/mpassid

Rajapinnat 


Riippuvuudet muihin palveluihin

MPASSid hyödyntää Organisaatiopalvelu

MPASSid hakee koulutustoimijoiden uudet ja muuttuneet organisaatiotiedot päivittäin klo 7:00.

MPASSid hyödyntää OPH:n organisaatiopalvelun rajapintaa: https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-service/api/hierarkia/hae

Tietokantakuvaukset  

MPASSid:n tietomalli

Arkkitehtuuri

https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/MPASSid+arkkitehtuuri

Kehitysnäkymä

Ylläpidossa/pienkehityksessä 

MPASSid:n kehittämisestä

Lisensiointi


Tietoturva ja saavutettavuus

Palvelun tietoturvatestaus 11/2023.

Rajapintojen rajapinta-auditointi 5/2021.
Palvelukortti

Palvelun nimi


MPASSid-hallintapalvelu 

Palvelun kuvaus

MPASSid-hallintapalvelu on palvelu, jossa MPASSid-luottamusverkoston  jäsenet ja MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelua käyttävät organisaatiot voivat hallinnoida omia integraatiotietojaan.

Palvelun tyyppi


Palvelun kohderyhmä

Koulutuksenjärjestäjien ja palveluntarjoajien toimijat, jotka omassa organisaatiossaan ovat vastuussa MPASSid-integraation ylläpidosta.

Sisältää henkilötietoja

Ei sisällä henkilötietoja.

Linkit palveluun

Tuotantoympäristö:

Testiympäristö:

Käyttöohjeet

MPASSid-hallintapalvelun käyttöohje

Palvelun elinkaaren tila

Kehityksessä

Vastuut ja yhteystiedot

Palveluvastaava

Kiira Noponen

Pääkäyttäjät

MPASSid-luottamusverkoston jäsenet.

Palvelun omistaja

Valtakunnalliset tietovarannot -yksikkö

Yhteystiedot

mpass@oph.fi

Palvelukortti tarkastettu

12.5.2023

Liiketoiminnallinen palvelu


Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä)

Keskeiset teknologiat 

Java 17, Spring 5, PostgreSQL 14, React, Vite, MUI

Tekninen dokumentaatio     

https://github.com/Opetushallitus/MPASSid-hallintapalvelu

Rajapinnat 

https://virkailija.opintopolku.fi/mpassid/swagger-ui/index.html

Riippuvuudet muihin palveluihin

MPASSid-hallintapalvelu kokoaa luottamusverkoston jäsenten koulutuksenjärjestäjien sekä palveluntarjoajien integraatioiden tiedot, joita hyödynnetään MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelun käytössä.

Organisaatiopalvelu, käyttöoikeuspalvelu.

Tietokantakuvaukset  

Hallintapalvelun tietomalli 2.0

Arkkitehtuuri

MPASSid arkkitehtuuri

Kehitysnäkymä


Lisensiointi

Opetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi

Tietoturva ja saavutettavuus

Tietoturva-auditointi tehdään, kun integraatiotietojen päivitysominaisuudet on saatu valmiiksi.