Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

TAITEENALA

TaiteenalaKoodi
Arkkitehtuuri1
Elokuva2
Esittävä taide3
Kirjallisuus4
Muotoilu5
Musiikki6
Nykytaide7


ROOLIT

FI

SV

EN

Koodi

arkkitehtiarkitektarchitect110
dramaturgidramaturgdramaturge111
leikkaajafilmklippareeditor112
esiintyjäuppträdareperformer113
kapellimestarikapellmästareconductor114
kehittäjäutvecklaredeveloper115
koreografikoreografchoreographer116
kuoronjohtajadirigentconductor (choir)117
kuraattorikuratorcurator118
kuvaajafilmfotografcinematographer119
kuvataiteilijabildkonstnärvisual artist120
käsikirjoittajamanusförfattarescreenwriter121
lavastajascenografproduction designer122
maisema-arkkitehtilandskapsarkitektlandscape architect123
muotoilijaformgivaredesigner124
näyttelijäskådespelareactor125
ohjaajaregissördirector126
pukusuunnittelijakostymdesignercostume designer127
sanoittajalåtskrivarelyricist128
sisustusarkkitehtiinredningsarkitektinterior architect129
solistisolistsoloist130
sovittajaarrangörarranger131
säveltäjäkompositörcomposer132
taiteilijakonstnärartist133
tanssijadansaredancer134
tekijäannan rollother role135
tuottajaproducentproducer136
valokuvaajafotografphotographer137
valosuunnittelijaljusdesignerlighting designer138
visualisoijavisualistvisualiser139
äänisuunnittelijaljuddesignersound designer140
videosuunnittelija*videodesigner*video designer*141
valmentajatränare

coach

142
kääntäjäöversättaretranslator143
kuvittajaillustratörillustrator144
muusikkomusikermusician145
taiteellinen johtajakonstnärlig ledareartistic director146
graafinen suunnittelijagrafisk designergraphic designer147
animaattorianimatöranimator148

* FI: Videosuunnittelu on näyttämötaiteen luova työala (ts. taiteellinen työ). Se tarkoittaa videosisältöjen suunnittelua esittävän taiteen tuotantoihin. Videosisällöllä tarkoitetaan muun muassa valokuvien, elokuvan tai animaation tuottamista ja sovittamista näyttämöteokseen.

* SV: Videodesign är ett kreativt område inom scenkonst (dvs. konstnärligt arbete). Det innebär att designa videoinnehåll för scenkonstproduktioner. Videoinnehåll innebär bland annat att producera och anpassa fotografier, en film eller en animation till ett scenverk.

* EN: Video design is a creative field of performing arts (i.e., artistic work). It means designing video content for performing arts productions. Video content means, among other things, producing and adapting photographs, a film or an animation to a stage work.

TYYPPIKATEGORIAT

Tyyppikategoriat ovat taiteenalan julkaisujen yhteisesti sovittuja tyyppejä. Tyyppikategoriat liittyvät julkaisun toteutukseen, ei tekijään. Mahdollista raportoida mikäli kerätään raportoivan organisaation järjestelmiin.

Tyyppikategoria

SV

EN

Koodi
arkkitehtuurikilpailuehdotusförslag till arkitekturtävlingarchitectural competition proposal1
dramatisointidramatiseringdramaturgy2
esitysföreställning (framförande)performance3
esiintyminen julkaistussa taltioinnissa (levytys)medverkan i musikinspelningcontribution to published performance4
musiikkiteatterimusikteatermusical theatre 5
muu taiteellinen suoritusannan konstnärlig verksamhetother artistic output6
graafinen suunnitelmagrafisk designgraphic design9

kaunokirjallinen teos 

skönlitterärt verk fiction10
kaupunkisuunnitelmastadsplancity plan11
kiertueturnétour12
konseptikonceptconcept13
konsertti konsertconcert14
koreografiakoreografichoreography21
kuunnelmahörspelradio play22
kuvakirjabilderbokillustrated book23
kuvasuunnittelu

illustration

illustration 24
kuvausfilmningcinematography25
käsikirjoitusmanuskript eller adaptionscriptwriting or adaptation26
käännösöversättningtranslation28
lavastusscenografiscenography29
leikkausediteringediting30
librettolibrettolibretto31
maisemasuunnittelulandskapsplaneringlandscape planning32
mallistokollektioncollection33
mediatuotantomedieproduktionmedia production34
monitaiteinen kirjoittaminentvärkonstnärligt skrivande multidisciplinary writing35
muu julkinen teosannat offentligt verkother public work38
näytelmäskådespelplay39
kuratointikurateringcuration41
näytösföreställning (kulturella alster)show42
ohjausdirigeringdirecting43
palvelumuotoiluservice designservice design44
pelispelgame45
performanssiperformanceperformance46
puvustuskostymeringcostume design48
arkkitehtuurisuunnitelma

arkitektur plan

architectural plan

49
sanoitussångtexterlyrics50
sarjakuvatecknade seriercomics51
sisustussuunnitelmainredningsplaninterior design plan53
musiikin sovitusmusikarrangemangmusical arrangement54
sävellyskompositioncomposition55
taidekasvatusproduktiokonstpedagogisk produktionart education project56
tanssiteosdansverkdance piece57
tapahtumaevenemangevent58

teoksen tai esityksen valmennus

coaching av produktion eller performancecoaching a production or performance60
toteutettu kaupunkitila

förverkligad stadsplan

city plan

61
toteutettu rakennusförverkligad byggnad

building

63
tuotantoproduktionproduction64
tuotesuunnitelmaproduktdesignproduct design65

valosuunnittelu

ljusdesignlightning design66

mediataide

mediakonst

media art

67
visualisointivisualiseringvisualization68
yhteiskunnallinen taideprojektisamhällsrelaterad konstsocietal art project69
yhteisnäyttelygrupputställninggroup exhibition70
yhteisötaiteellinen projektisamfundskonstcommunity art project71
yksityisnäyttelyseparatutställningsolo exhibition72
ympäristötaidemiljökonstenvironmental art73
äänikirjatalbokaudio book74

äänisuunnittelu

ljudplaneringsound design75
nukketeatteriesitysdockteater produktionpuppet theater production76
näyttelyarkkitehtuuriutställningsarkitekturexhibition architecture77
oopperateosopera produktionopera production78
sirkusesityscirkus produktioncircus production79
videosuunnittelu videodesignvideo design80
elokuvafilmkonstcinema81Info
titleKäsikirjan status

Include Page
8 Käsikirjan status 2021
8 Käsikirjan status 2021