Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Livesearch
spaceKey@self

Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status
Include Page
cscsuorat:8 Käsikirjan status 2021cscsuorat:
8 Käsikirjan status 20214.2.3 Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu

Tiedonkeruulomake YO-3-taydennyskoulutus

Esimerkkikuva täydennyskoulutuksen tiedonkeruulomakkeestaImage Modified

Yliopistojen täydennyskoulutus on yliopistojen järjestämää lisäkoulutusta ensisijaisesti korkea­koulutut­kinnon suorittaneille. Täydennyskoulutus ei johda korkeakoulututkintoihin eikä se ole erikoistumiskoulusta, ks. yliopistolaki 7 § 1 momentti, "Yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja. Yliopistot voivat järjestää myös erikoistumiskoulutusta, tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoimena yliopisto-opetuksena tai muutoin erillisinä opintoina ja täydennyskoulutusta". 

Täydennyskoulutuksen tiedonkeruita tullaan tulevina vuosina tarkentamaan.

Kerättävät tiedot

Täydennyskoulutuksen tiedot kerätään vuosi ja yliopistotasolla.

4.2.3.1 Koulutuksia

Kuvaus

Kalenterivuoden aikana käynnissä olleiden koulutusten lukumäärä.

Tiedon muoto

Tieto kokonaislukuna, esim. "78".

4.2.3.2 Osallistujia

Kuvaus

Osallistujamäärällä eli aloittajamäärällä tarkoitetaan kalenterivuoden aikana kurssin aloittaneiden henkilöiden lukumäärää. Sama henkilö voi esiintyä vuotta ja yliopistoa kohden useammin kuin kerran.

Tiedot kerätään erikseen naisista ja miehistä.

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa kaksi kohtaa:

  1. Täydennyskoulutukseen osallistuneet miehet
  2. Täydennyskoulutukseen osallistuneet naiset

Tieto kokonaislukuna, esim. "203".