Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titleKäsikirjan status


Include Page
cscsuorat:8 Käsikirjan status 2021cscsuorat:
8 Käsikirjan status 2021Tiedonkeruulomake YO-11-opintopisteet-harjoittelukouluissa

Esimerkkikuva harjoittelukouluissa suoritettujen opintopisteiden tiedonkeruulomakkeestaImage Modified

Kuvaus

Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet. Ohjauksen alaksi merkitään kasvatustiede (1). Kerätään seuraavissa alakategorioissa:

  •     Luokanopettajaharjoittelu
  •     Aineenopettajaharjoittelu
  •     Erityisopettajat
  •     Opinto-ohjaajat
  •     Lastentarhanopettajat
  •     Aikuiskoulutukseen painottunut harjoittelu
  •     Muut opettajankoulutusryhmät