Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status

Include Page
8 Käsikirjan status 2021
8 Käsikirjan status 2021

Päivitykset:

16.7.2020 LAB-ammattikorkeakoulun koodi lisätty


7.1.1 Ammattikorkeakoulut ja niiden oppilaitosnumerot


02467             Hämeen ammattikorkeakoulu

02469             Karelia-ammattikorkeakoulu

02471             Oulun ammattikorkeakoulu

02472             Seinäjoen ammattikorkeakoulu

02473             Kajaanin ammattikorkeakoulu

02504             Jyväskylän ammattikorkeakoulu

02507             Satakunnan ammattikorkeakoulu

02509             Turun ammattikorkeakoulu

02535             Yrkeshögskolan Arcada

02536             Centria-ammattikorkeakoulu

02537             Savonia-ammattikorkeakoulu

02623             Diakonia-ammattikorkeakoulu

02627             Vaasan ammattikorkeakoulu

02629             Laurea-ammattikorkeakoulu

02630             Tampereen ammattikorkeakoulu

02631             Humanistinen ammattikorkeakoulu

10056             Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

10065             Metropolia ammattikorkeakoulu

10066             Yrkeshögskolan Novia

10108             Lapin ammattikorkeakoulu

10118             Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

10126             LAB-ammattikorkeakoulu


(02609             Saimaan ammattikorkeakoulu)

(02470             Lahden ammattikorkeakoulu)7.1.2 Yliopistot ja niiden oppilaitosnumerot


01901             Helsingin yliopisto        

01903             Åbo Akademi                 

01904             Oulun yliopisto            

10122             Tamperen yliopisto (uusi)

01906             Jyväskylän yliopisto        

01910             Svenska handelshögskolan

01913             Vaasan yliopisto  

01914             Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

01918             Lapin yliopisto     

10076             Aalto yliopisto

10088             Itä-Suomen yliopisto  

10089             Turun yliopisto

10103             Taideyliopisto


(01905             Tampereen yliopisto (vanha))

(01915             Tampereen tekn. yliopisto)