Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla

Hyvä käytäntö 

...

Tavoitteena on, että tutkimusaineistoja hallitaan mahdollisimman hyvin palveluja täysimääräisesti hyödyntäen. Kaikki ko. tutkimukselle relevantit datanhallintaa tukevat palvelut tulevat tutuiksi jo DMP-vaiheessa.

...