Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Julkaistu Avoimen tieteen Ajankohtaista-palstalla sivuilla 10.11.2021:

KOULUTUKSET DATANHALLINNAN PALVELUIDEN TIEDOTUSKANAVANASuomeksi: https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/koulutukset-datanhallinnan-palveluiden-tiedotuskanavana

Hyvä käytäntö

Koulutukset ovat hyviä tilaisuuksia kertoa datanhallinnan palveluista. Koulutuksiin on saatu jo valmiiksi vastaanottavainen joukko aineistonhallinnasta kiinnostuneita, joten uusien palveluiden esittely tässä yhteydessä on luontevaa. Olennaista on, että esittely nivoutuu luontevasti osaksi koulutuksen aihetta. Esiteltävä palvelu pitää olla selkeästi ja ytimekkäästi kuvattuna. Palvelu voi olla kuvattuna kalvoille, siitä voi olla esittelyvideo tai sen voi esitellä suullisestikin. Lisäksi on perusteltava, miksi sopii juuri kyseiselle kohderyhmälle. Parhaimmillaan tilaisuudessa saa palvelusta kiinnostuneen uuden käyttäjän. Siksi pitää olla mietittynä askelmerkit sille, miten asiakas saa palvelun käyttöönsä.

...