Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tietoisku yleisessä tiedotustilaisuudessa

Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla 13.10.2021

TIETOISKUISSA HOKSAUTETAAN JA HERÄTETÄÄN

SHARE CURRENT AFFAIRS AT GENERAL INFORMATION MEETINGS

Hyvä käytäntö

Oulun yliopistossa on ainakin osalla tiedekunnista yhteisiä 'Missä mennään' -tilaisuuksia. Kuulijakunta koostuu niin tiedekunnan, kuin yksiköittenkin palkkalistoilla olevasta henkilökunnasta, mukaanlukien aktiiviset tutkijat. Näihin on tehty parin minuutin 'news flash' -tyyppisiä tietoiskuja, useampia kerrallaan, tarkoituksena hoksauttaa ja herättää kiinnostus kulloinkin esiteltävään aihepiiriin. Aika on niin rajallinen, että aihe on rajattava tiukasti ja esitettävä räväkästi. Tietoiskun esittäjän tulee olla aiheen asiantuntija, jotta siitä voi tehdä 'räjäyttävän' pikaesityksen.

...

It is coordinated by the Unit for strategy and science policy.

+-

Suitable for raising awareness on various topic. Possible to reach the whole university staff.

With sufficient expertise it is fast to carry out with little effort.

Will not reach students.

General meetings are organized too infrequently.

Participation rate is not 100%.

Peruslomake


Lomake täytetty8.3.2021 14:28
Käytäntö on käytössäomassa organisaatiossamme1
Käytäntö on käytössäkansallisella tasolla0
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä?0
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastaukset
Käytäntö edistääavoin julkaiseminen1
Käytäntö edistäätulosten avaaminen1
Käytäntö edistääFAIR data1
Käytäntö edistääavoin tutkimusprosessi1
Käytäntö edistääavoin oppiminen1
Käytäntö edistääavoin toimintakulttuuri1
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta)0
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastaukset
Käytäntö edistääjokin muu, mikä vastauksetOulun yliopistossa on ainakin osalla tiedekunnista yhteisiä 'Missä mennään' -tilaisuuksia. Kuulijakunta koostuu niin tiedekunnan, kuin yksiköittenkin palkkalistoilla olevasta henkilökunnasta, mukaanlukien aktiiviset tutkijat. Näihin on tehty parin minuutin 'news flash' -tyyppisiä tietoiskuja, useampia kerrallaan.

Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) Soveltuu koko yliopiston kattavaan herättelyyn eri aihepiireistä. Nopeita toteuttaa vähällä vaivalla.

Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna Tietoisku, tiedekunta, vapaa aihe
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? kirjasto1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tutkijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opettajat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opiskelijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? lakiasiat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tietosuojavastaava0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? IT-palvelut1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? rahoituspalvelut0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset

Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitustaLähinnä strategian ja tiedepolitiikan yksikkö (Miki Kallio) koordinoi yhteistyötä.
KohderyhmäPerusopiskelijat0
KohderyhmäJatko-opiskelijat1
Kohderyhmäamk-opiskelijat0
Kohderyhmäyamk-opiskelijat0
KohderyhmäProfessorit1
KohderyhmäProjektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt1
KohderyhmäLaitosjohtajat1
KohderyhmäMuut tutkijat / muu TKI-henkilöstö1
KohderyhmäOpettajat1
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset

TavoitteetHoksauttaa ja herättää kiinnostus aihepiiriin, mikä kulloinkin kyseessä. Aika on niin rajallinen, että informaatio pitää tuoda todella tiiviisti ja kiinnostavasti esille.

Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksiaOn kenties saatu lisättyä yleistä tietoisuutta ja näköalaa avoimen tieteen kehitykseen ym. Joitain yhteydenottoja tukipaleluihin lienee tullut näitten ansiosta.

Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? Powerpoint tms. ja esitystekniikka.

Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? Aihe pitää olla tietoiskun tekijälle suhteellisen tuttu, jotta siitä voi tehdä 'räjäyttävän' pikaesityksen. Tietoiskulle on eduksi, jos osaa myös esiintyä räväkästi.

Miksi käytäntö on hyvä? Kuulijakunta kattaa varsin hyvin koko organisaation tieteentekijät.

Millaista palautetta olette saaneet? Palautetta ei ole kerätty. On herättänyt jonkinverran kysyttävää.

Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on?3

Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta?Tällä lomakkeella kerätään HYVIÄ käytäntöjä, mutta silti on mahdollisuus antaa vain 1 piste. Sinällään siinä ei ole vikaa, mutta myös huonoja puolia varten pitäisi olla kenttä.

EtunimiMika E.

SukunimiVirtanen

Matkapuhelin+358294481610

SähköpostiMika.E.Virtanen@oulu.fi

OrganisaatioOulun yliopisto

Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja)Mika.E.Virtanen@oulu.fi

...