Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla

Hyvä

...

käytäntö

Tutkimusorganisaatioiden datapolitiikan ja sitä täydentävän toimenpidesuunnitelman laatiminen. Datapolitiikan laatiminen kannustaa keskustelemaan mm. yhteisistä tavoitteista, vastuista ja velvollisuuksista. Valmistunut datapolitiikka taas kuvaa nämä  yllä olevat asiat selkeästi ja auttaa tutkimusdatan hallinnan toteuttamisessa. Datapolitiikan laatiminen auttaa tavoitteiden kirkastamista. Samalla tulee ilmi nykytilanteen ja tavoitetilan välillä olevat haasteet/puutteet. Datapolitiikasta viestiminen tuo asian tutkijoiden tietoisuuteen, varsinkin tavoitteisiin liittyy seurantaa, joka kohdistuu tutkimushankkeisiin. Datapolitiikan laatiminen on nähty tärkeänä osana datanhallinnan hyvin käytäntöjen jalkauttamiseksi organisaatioissa. Datapolitiikka on vielä toimivampi, jos se päivitetään säännöllisesti.

...