Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Info

Uusien koodien ja koodimuutosten  ilmoittaminen Opetushallituksen ylläpitämiin koodistoihin: yhteisetpalvelut(@)opintopolku.fi


Koodistopalvelun käyttö

 • Koodistopalvelua voi hyödyntää kahdella tavalla:

  • avoimella rajapinnalla toteutettua koodistopalvelua voidaan hyödyntää ilman sopimusta. Palvelun hyödyntäminen edellyttää caller-id:n käyttöä.
  • muissa tilanteissa palveluiden käyttöönotosta sovitaan yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimin kanssa. Integraatio yleiskäyttöiseen palveluun edellyttää aina yhteydenottoa palvelutiimiin.


Koodiston omistaja

 • Yksittäisen koodiston omistaa se organisaatio, joka näkyy koodiston tiedoissa.
 • Koodiston omistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa koodistossa olevia tietoja
 • Koodistoja ylläpidetään hajautetusti. Koodistoa saa ylläpitää koodiston tiedoissa määritelty palvelusta vastaava(t) tiimi(t) tai henkilö(t). 
  • esimerkiksi Koulutuskoodistolla on jaettu omistajuus (perusopetuksen koulutukset, ammatilliset koulutukset, korkeakoulutukset, vapaan sivistystyön koulutukset, taiteen perusopetuksen koulutukset)
 • Relaatioiden ylläpidosta sovitaan koodiston omistajan kanssa


Uuden koodiston luonti

 • Eri toimijoilla on mahdollisuus luoda ja ylläpitää koodistoja omiin tarpeisiinsa.
 • Ennen uuden koodiston luontia, tulee tarkistaa, löytyykö vastaava koodisto jo koodistopalvelusta. Päällekkäisiä koodistoja ei tule luoda.
 • Koodiston ja tarvittaessa yksittäisen koodin kuvaukseen on tarpeen lisätä mukaan:
  • koodiston käyttötarkoitus
  • kuka ylläpitää koodiston tietoja (tiimi tai henkilö)
  • tieto siitä, onko koodisto yleisesti hyödynnettävä (esimerkiksi ISO-standardiin perustuva) vai yksittäistä palvelua varten luotu
  • mikäli koodisto on luotu tiettyä palvelua varten; tieto siitä, mikä palvelu käyttää koodistoa
  • millä aikasyklillä koodistoa ylläpidetään/päivitetään


Muokkaus


Passivointi ja poistaminen

 • Koodistot, joita ei käytetä, pitää passivoida ja tarvittaessa poistaa
  • käytöstä poistuneet passivoidaan
  • koodistot, joita ei ole koskaan otettu käyttöön passivoidaan ja poistetaan
  • tiettyä palvelua varten luodut koodistot poistetaan koodistopalvelusta palvelusta vastaavan tiimin toimesta, kun palvelu poistuu käytöstä
 • Yksittäinen koodi, jota ei käytetä pitää passivoida
  • käytöstä poistuneelle koodille lisätään päättymispäivämäärä ja sille asetetaan tila "passiivinen"


Relaatioiden käyttö

 • Relaatioiden käytössä on hyvä huomioida, että jos tehdään relaatioita eri koodistojen välillä, koodiston poistuessa käytöstä, myös relaatio tulee poistaa.
 • Relaatioiden lisäämisestä ja poistamisesta sovitaan koodiston omistajan, eli sen ylläpidosta vastaavan tahon kanssa.


Tekninen tuki

 • Opetushallituksen yleiskäyttöisten palvelujen palvelutiimi (yhteisetpalvelut@opintopolku.fi) vastaa koodistopalvelun ylläpidosta ja kehittämisestä ja antaa tarvittaessa teknistä tukea palvelun käyttöön.


Käyttöoikeudet

 • Koodistopalvelun käyttöliittymäkäyttö edellyttää käyttöoikeuksia
  • koodistopalvelun katselija (katseluoikeudet kaikkiin koodistoihin)
  • koodistopalvelun ylläpitäjä (katselu-, muokkaus- ja poisto-oikeudet kaikkiin koodistoihin, joiden organisaatio on oma organisaatio)
 • Koodistoja voi myös ylläpitää palvelukäyttäjätunnuksella
 • Käyttöoikeudet koodistopalveluun voi tarvittaessa pyytää osoitteesta yhteisetpalvelut@opintopolku.fi 


KoodistoryhmäPäävastuu koodistoryhmän koodien ylläpidostayhteystiedot
AlueetOPH / Valtakunnalliset tietovarannotyhteisetpalvelu(a)opintopolku.fi
Haun koodistotOPH / Opiskelijavalinnan palvelut -yksikkökorkeakoulutiimi(a)opintopolku.fi 
HenkilökoodistotOPH / Valtakunnalliset tietovarannotyhteisetpalvelu(a)opintopolku.fi
Koulutuskoodistot

OPH / yleissivistävä koulutus

juho.helminen(a)oph.fi

OPH / ammatilliset koulutukset

nooraperttu.vauhkonenvenalainen(a)oph.fi 

OPH / korkeakoulutukset

riku.hanhinen(a)oph.fi
OppilaitoskoodistotOPH/ Valtakunnalliset tietovarannotyhteisetpalvelu(a)opintopolku.fi
VirtaOKM / CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oyvirta@csc.fi
Valtionavustus - OPHei käytössä?
KOSKIOPH / KOSKI-tiimi, Valtakunnalliset tietovarannotkoski(a)opintopolku.fi 
OivaOKM / CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

oiva-tiimi@postit.csc.fi 

Virta-JTPOKM / CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

VipunenOKM/ CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oyvipunen-tiimi@postit.csc.fi 
Suorat tiedonkeruutCSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oysuorat-support@csc.fi 
KujaOKM / CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oyoiva-tiimi@postit.csc.fi  
VardaOPH / Varda-tiimi, Valtakunnalliset tietovarannotvarda(a)opintopolku.fi