Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • kun käyttöoikeuden voimassaoloaika umpeutuu (tavallisin tapa). Käyttöoikeus on voimassa korkeintaan vuoden kerralla.
  • kun vastuu-tai pääkäyttäjä sulkee käyttöoikeuden, esim. kun henkilö ei enää tarvitse kyseisiä käyttöoikeuksia, ks. Virkailijan käyttöoikeuksien tarkastelu ja käsittely
  • kun Opetushallitus poistaa virkailijan tunnuksen käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeudet, ks. Poista virkailijan tunnus (vain Opetushallitus)
  • jos henkilön kuolemasta tulee tieto väestötietojärjestelmästä, henkilön tila muuttuu passiiviseksi
  • jos käyttöoikeusryhmä (rooli), joka tunnuksella on, passivoidaan eli poistetaan käytöstä
  • käyttäjätunnus voi sulkeutua/lukkiutua väliaikaisesti jos salasana syötetään kolme kertaa väärin, ks. Lukkiutunut tunnus

...