Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Bradfordin laki: Jos tieteelliset lehdet järjestetään alenevaan, tiettyä alaa edustavan artikkelituotannon mukaiseen järjestykseen, ne voidaan jakaa toisaalta ytimeen, jonka lehdet ovat voimakkaammin suuntautuneet yhtäältä ao. alaan, toisaalta useampiin ydintä ympäröiviin kehiin. Kehiin sisältyy yhtä paljon kyseistä alaa edustavia artikkeleita kuin ytimeen, mutta artikkelit julkaisseiden lehtien määrä kasvaa ytimeen verrattuna suhteissa 1:n:n².
  • De Solla Price on puolestaan mallintanut julkaisukanavien, erityisesti tieteellisten lehtien, määrän eksponentiaalisen kasvun, jonka myöhempi tutkimus on osoittanut saavuttaneen saturaatiopisteen. 

...