Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos ollaan kiinnostuneita tutkijan julkaisuista tietyssä tutkimusorganisaatiossa, helpottaa organisaation tunnistaminen myös henkilön julkaisujen tunnistamista. Tutkimusorganisaation yksiselitteistä tunnistamista tuetaan suurimmissa viittaustietokannoissa. Web of Science Organization-Enhanced ja Scopus Institution Profiles profiilit yhtenäistävät organisaatioiden nimiasuja ja kokoavat esimerkiksi fuusioituneiden organisaatioiden julkaisut uuden nimen alle. Dimensions käyttää organisaatioiden yhtenäistämiseen Research Organization Registry (ROR) -tunnisteita.

...