Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Julkaisujen lukumäärän voidaan ajatella kertovan tarkasteltavan kohteen tieteellisen toiminnan aktiivisuudesta ja laajuudesta.Lukumääriä  Lukumääriä voidaan tarkastella eri näkökulmista, esimerkiksi yliopistoittain, tieteenaloittain, vuosittain tai julkaisutyypeittäin. 

...