Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Maksullinen Altmetric Explorer for Institutions mahdollistaa organisaatiokohtaisen tarkastelun tuomalla palveluun organisaation rakenteen, esimerkiksi tiedekunnat ja yksiköt. Palvelun avulla voi esimerkiksi tallentaa hakuja, luoda raportteja, viedä datan Exceliin.


PlumX

PlumX-palvelun logoImage RemovedImage Added

PlumX toimii melko samalla tavoin kuin sitä tunnetumpi Altmetric Explorer. PlumX:n altmetriikka-laskenta on käytössä mm. Scopus-tietokannassa, joka esittää artikkelien verkkonäkyvyyttä PlumX-palvelun avulla.

...