Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

https://www.tilastokeskus.fi/til/ttt.html

https://pxnet2pxdata.stat.fi/PXWebPxWeb/pxweb/fi/StatFin/


OECD

OECD logo new.svg

OECD julkaisee ja ylläpitää useita TKI-toimintaa kuvaavia tilastojulkaisuja ja tietokantoja. Tietokantojen tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoisia tilastoja ja indikaattoreita.

...