Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tilastokeskus

Etusivu - Tilastokeskus

Tilastokeskuksen Tiede, teknologia Koulutus ja tietoyhteiskunta tutkimus-tilasto sisältää tilastoja tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja resursseista, mm.

...

Tilastokeskus julkaisee myös tki-toimintaa kuvaavia taulukoita, jotka on nähtävissä ja ladattavissa StatFin-tietokannassa tilastotietokantapalvelun kautta. Käyttäjäystävällisessä palvelussa taulukoista voi valita haluamiaan muuttujia, esitysmuotoja ja tiedostomuotoja.

https://www.tilastokeskusstat.fi/til/ttt.htmlaihe/koulutus-ja-tutkimus

https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/

...