Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Vertaa oman ympäristösi käytäntöjä https://refeds.org/profile/sfa ja https://refeds.org/profile/mfa määrityksiin. 
  2. Aktivoi ne, jotka vastaavat ympäristöäsi
    1. Mikäli tunnistuspalvelin tukee monivaiheista tunnistamista REFEDS-määritysten mukaisesti, aktivoi mfa-arvo.
    2. Jos salasanatunnistaminen noudattaa REFEDS-määrityksessä asetettuja ehtoja, aktivoida sfa-arvo

...