Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hyvä käytäntö

Data-agentit ovat tutkijoita, jotka toimivat tutkimusdatan hallinnan asiantuntijoina omissa yksiköissään. He tarjoavat tutkijoille helposti saavutettavan, ensimmäisen kontaktin datanhallinnan tukeen. Data-agenteilla on Zoomissa viikoittainen vastaanotto, jonne voi tulla matalalla kynnyksellä ilman ennakkoilmoittautumista. Yksi tai useampi data-agentti on paikalla vastaamassa kysymyksiin tai opastamassa tarvittaessa eteenpäin. Paikalla on myös ohjelmistoihin ja laskentaan erikoistuneita henkilöitä (Research Software Engineers). Kysyjiä voidaan tilaisuuden aikana jakaa useampiin break-out-roomeihin.

...