Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Den här föreskriften ersätter den tidigare föreskrift som Utbildningsstyrelsen har gett om
införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI (OPH-2626-2021).

...

Den här föreskriften ersätter den tidigare föreskrift som Utbildningsstyrelsen har gett om
införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI (OPH-2950-2019).

...