Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palveluorganisaatiot sitoutuvat Haka-luottamusverkostoon liittyessään voimassa olevaan CoCo käytännesääntöön, jossa edellytetään Sirtfi käyttöönottoa.

...